TAM READING GROUPS

20. Yüzyılda Balkan Coğrafyasında Siyaset ve Düşünce Okuma Grubu

Ali Erken, Hasan Korkut

Monday, October 16, 2017

Katılımcıların belirli ilim adamlarına ve düşünürlere odaklanmasının teşvik edileceği okuma grubu, 20. yüzyılda bölgedeki Müslüman ulema arasındaki temel tartışmaları ve diğer siyasi düşünce akımlarını incelemeyi amaçlıyor. Özellikle Osmanlı sonrası (1918-) dönem hedeflenirken Türkiye’deki düşünce ve siyaset dünyası ile olan ilişkiler de daha yakından incelenmeye çalışılacak; Türkiye’ye göç ve göçe bağlı ortaya çıkan ilişkiler bu çerçevede bahse konu olacaktır.

Okuma grubunda anı ve hatırat kitapları, biyografik eserler, siyasi metinler ve ilgili ikincil kaynaklar okunacak.

Hasan Korkut* ve Ali Erken** nezaretinde iki haftada bir toplanacak olan okuma grubu mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

Katılımcılardan beklenenler:

  • Balkan Tarihi veya Güncel Meseleleri üzerine ders almış olmak
  • Toplantılara düzenli katılım

Bu çerçevede okuma grubuna katılmak isteyenler 30 Eylül-11 Ekim 2017 tarihleri arasından www.bisav.org.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

* Doc. Dr., International University of Sarajevo (2007-2017)

** Dr., Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).