SAM READING GROUPS

Klasik Edebiyat Okumaları I: Sâkî-nâmeler

Kadir Turgut

Saturday, November 28, 2015 Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Bu programda Arap edebiyatıyla başlayıp Fars ve Türk edebiyatları başta olmak üzere İslam toplumları ve kültürleri arasında gelişen edebiyatlarda ortaya konan eserler ve edebi türler ele alınacaktır. Program dizisinde belli bir konu ve edebi tür çerçevesi çizilerek okuma ve inceleme yapılacaktır.

Okuma dizisine sâkî-nâmeler ile başlanacaktır. Program kapsamında İslami edebiyat geleneği içerisinde telif edilmiş olan sâkî-nâmelerden seçilen örnek metinler karşılaştırmalı olarak okunacak ve incelenecektir. 

Programa katılacakların Klasik edebiyatın temel konularına vakıf olmaları ve Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi bilmeleri tercih sebebidir.

15 günde bir toplanacak atölye için başvurular elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne yapılacaktır. Başvuru yapan kişilerin 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde, neden bu atölyeye katılmak istediklerine dair bir niyet mektubu*yazmaları gerekmektedir. Atölyeye başvurunuzun değerlendirilmesi için niyet mektubunuzu  sam@bisav.org.tr  adresine 20 Kasım 2015 Cuma günü 18.00’e kadar göndermeniz beklenmektedir. Bütün başvuru sahipleriyle 21 Kasım 2015 Cumartesi günü 16.00-20.00 saatlerinde Araştırma I salonunda mülâkat yapılacak ve katılımcılar buna göre belirlenecektir. 

 BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR.

* Niyet mektubunda şu bilgiler yer almalıdır: Adı-soyadı, Eğitim durumu, Eğitim bilgileri (fakülte, bölüm, sınıf) ya da çalıştığı kurum, İletişim bilgileri (telefon ve e-posta adresi). Ayrıca lütfen BİSAV takip durumunuzu da belirtiniz: (Kademe Öğrencisiyim/ Güz  Seminerlerini takip ediyorum/ Okuma grubu ve atölyelere katılıyorum, BİSAV  Araştırma Merkezleri’nin faaliyetlerine katılıyorum/ BİSAV’ın faaliyetlerine henüz   katılmadım.)

 

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).