MAM READING GROUPS

İslam Felsefesi Okuma Grubu IV

M. Cüneyt Kaya

Saturday, November 25, 2017 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

 

 

 

İlk üç döneminde sırasıyla İbn Hindû’nun Miftâhu’t-tıb, İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât (son iki nemat) ve Fârâbî’nin Kitâbu’l-mille’sinin okunduğu İslam Felsefesi okuma grubunun Güz 2017’deki dördüncü devresinde Endülüslü filozof İbn Tufeyl’in (ö. 581/1185) meşhur eseri Hayy bin Yakzân, Arapça aslı merkeze alınarak okunacaktır.

Etkinlik 25 Kasım - 16 Aralık tarihleri arasında 4 hafta sürecek olup Cumartesi günleri saat 16:00'da gerçekleşecektir.

Başvuru süreci sonlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).