MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Modernite Eleştirisinden Beden-Zihin Problemine: Lukács'ın Görünmez Mirası

Ateş Uslu

Saturday, November 3, 2018 3:30 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

György Lukács'ın Toplumsal Varlığın Ontolojisi başlıklı kitabı, düşünürün 1971'deki ölümünü takiben öğrencileri tarafından yayımlandı. Lukács gerek bu eserde, gerekse 1910'lu yıllardan itibaren kaleme aldığı çok sayıda çalışmada çağdaş siyasal ve toplumsal teoriye önemli katkılar yapmıştır. Ancak onun felsefi mirası tüm zenginliğine rağmen gereğince hatırlanmamaktadır. Düşünür, modernitenin eleştirel tahlili, sosyal bilimlerin sayısal yöntemlere hapsolmasının eleştirisi, hegemonya kavramsallaştırması, özne-nesne ve zihin-beden ikiliklerinin bütünlük içinde değerlendirilmesi gibi çeşitli alanlarda öncü çalışmalar ortaya koymuştur, ancak çoğunlukla başka düşünür ve akımların gölgesinde kalmıştır. Ayrıca, Lukács'ın Türkiye'deki bilinirliği de çoklukla onun edebiyat eleştirmenliği ve roman kuramına katkılarıyla sınırlı olmuş, 1970'li yıllardaki hararetli toplumsal gerçekçilik, sosyalist gerçekçilik ve roman tartışmalarından sonra Türkiye'de Lukács külliyatına yönelik ilgi son derece sönük kalmıştır.

Ateş Uslu*, Lukács'ın  Toplumsal Varlığın Ontolojisi: Hegel, Marx, Emek** kitabına yazdığı uzun önsözde Lukacs'ın temel kavramlarını ve Marksizm tartışmalarındaki yerini tayin ediyor. Uslu'nun 2006'da yayımlanan  Lukács: Marx'a Giden Yol*** adlı monografisi de Lukács'ın mirasını tartışıyor. Bu metinleri vesile kılarak Ateş Uslu'yla birlikte Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Kitabiyat dizisinde György  Lukács'ı konuşacağız.

Bu konuşmada öncelikle Lukács'ın mekanik materyalizm ve pozitivizme getirdiği eleştirilerin güncelliğine dikkat çekilecek, daha sonra onun bütünlük kavramına yaptığı vurgunun postmodernizm tartışmaları bağlamında hangi anlama sahip olduğu tartışılacaktır. Son olarak,Ontoloji başta olmak üzere Lukács'ın eserlerinin  beden-zihin problemi, akıl-modernite ilişkisi gibi konularda nasıl bir açılım sağladığı sorusuna yanıt aranacaktır.

 

*Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini tarih alanında Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde aldı. Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı. Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi ve araştırma alanları siyasal düşünceler tarihi ve kültür tarihidir. Bu alanlarda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümlerinin yanında Lukács: Marx’a Giden Yol ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

**NotaBene Yayınları, 2018.

***Chiviyazıları Yayınevi, 2006.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).