MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Kahve Beğenisi Geliştirmek: İstanbul’daki Nitelikli Kahve Evleri

Büşra Eser

Saturday, November 9, 2019 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgâhtakiler toplantı dizisinde Büşra Eser'i dinleyecek. Eser, "Kahve Beğenisi Geliştirmek: İstanbul’daki Nitelikli Kahve Evleri" başlıklı sunumunda İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hazırladığı master tezinin bulgularını ilgililerle paylaşacak. Türkiye'nin son on beş yılda geçirdiği sosyo-ekonomik değişimlerin gastronomik alışkanlıkları nasıl belirlediğini inceleyen Eser, özellikle 2012 sonrası İstanbul'da yayılan "üçüncü dalga kahve evleri" özelinde tüketim, zevk ve beğeni gelişimi ile buradaki sosyalizasyon sürecini ele alıyor.

 

"2012 yılından beri İstanbul’da açılmaya başlanan nitelikli kahve mekânları, katılımcılarının kültürel sermaye kazandığı, toplumsal konumunu yükselttiği ve sosyal etkileşim arayışına girdiği tüketim, beğeni, zanaat ve hayat tarzı alanlarından birisidir. Bu açıdan, nitelikli kahve, üretim ve tüketim şekliyle, katılımcıları olan mekân sahipleri, baristalar, kavurucular ve tüketicileri arasında ayırt edici niteliklerin ortaya çıkmasına ve toplumsal farkların ifade edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışma, nitelikli kahvenin Türkiye gibi yerleşik bir kahve kültürüne sahip bir ülkede, nasıl yayıldığını, anlamlandırıldığını ve öğrenildiğini üçüncü dalga kahve evleri özelinde incelemektedir. Bu etnografik araştırmanın verileri, İstanbul’da açılan ilk nitelikli kahvecilerin sahipleri, baristaları ve kahve müdavimleri ile yapılan görüşmeler; nitelikli kahve mekânlarında ve etkinliklerinde yapılan katılımcı gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır."

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).