MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Suriyeli Mültecilerin Karar-almalarındaki Risk Tutumları ve Akrabalık Ağları

Nihan Yapar

Saturday, December 18, 2021 2:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Arap Baharı toplumsal ayaklanmalarının sonucunda başlayan Suriye İç Savaşı on senedir devam ediyor. Bu süreçte Suriye nüfusunun yarısı ülkeden göçtü. Bu durum en çok Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Türkiye'nin toplumsal hayatında da bir stres hattı oluşturdu. Sosyal bilimler için de yeni bir araştırma sahası oluşturdu. Göç olgusu Türkiye'deki üniversitelerin yabancı olduğu bir konu değil. Pekçok üniversitenin bünyesinde göç araştırma merkezleri bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'nin geçmiş yüzyıldan devraldığı geleneksel göç rotalarının (Rumeli, Kafkaslar, Türkmen vilayetleri) ve hareketlerinin (kırdan kente) dışında gerçekleşen ve yeni küresel siyasetin sebep olduğu yabancı göç dalgaları toplumu yeni sorunlarla yüz yüze getiriyor.

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgâhtakiler toplantı serisi Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin risk tutumlarını çalışan Nihan Yapar'ı konuk edecek. Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki karar-alma mekanizmasını konu eden Yapar, Suriyelilerin risk tutumlarını ve akarabalık ilişkilerinin buna etkisine yoğunlaşıyor.

"Bu tez araştırması temel olarak Suriyeli mültecilerin karar-almalarındaki risk 
tutumlarını ve bu süreçte etkili olan akrabalık ağlarını keşfetmeyi amaçlar. Karar-alma 
rutinleri iç savaş gibi katastrofik süreçlerde çöküşler yaşar ve bireylerin düşünme 
pratiklerinden yardım alamadıkları bu süreçlerde hayati seçimler yapmaları gerekir. 
Göç karar-alma süreçlerinde değerlendirilen her seçim yüksek belirsizlik içerir ve bu 
belirsizlikler seçimlerin risk faktörleri üzerinden değerlendirilmesine neden olur. Bu 
çalışma, bu süreçte kararların nasıl alındığını keşfetmek için derinlemesine analiz 
yöntemleri ile Suriyeli bir akraba grubunu odak alarak göç kararlarında çeşitli 
durumlara karşı aldıkları tutumları risk faktörleri üzerinden açıklar. Bu çalışma aynı 
zamanda mülteci yolculuklarının eşsizliğini göz ardı etmez ve yapılan seçimlerin ve 
oluşan zincir göçün kök nedenlerine odaklanarak nitel araştırma yöntemlerini 
analizinin merkezine alır. Fakat tutumların ölçülmesi durumların bireyler tarafından 
algılanış biçimlerinin anlaşılması için önem taşımaktadır, bu nedenle katılımcılara aynı 
zamanda anket uygulanmıştır. Böylece bu çalışma, mülteci yolculuklarındaki mikro 
faktörleri araştırırken mülteci hareketlerinin makro sonuçlarını kabul ederek alanda 
yapılan çalışmalar arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır."

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).