MAM ROUNDTABLE MEETINGS

İktidar Teleolojisi İbn Haldûn’un Toplum ve Siyaset Teorisinde Asabiyet

M. Cüneyt Kaya, Kamuran Gökdağ

Saturday, April 25, 2020 5:00 PM Salon: YUVARLAK MASA SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kitabiyat toplantı serisinde Kamuran Gökdağ* ile Klasik Yayınlarından neşredilen İktidar Teleolojisi  İbn Haldûn’un Toplum ve Siyaset Teorisinde Asabiyet** kitabını konuşacak. M. Cüneyt Kaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği prgorama BİSAV'ın YouTube kanalından (BİSAV TV) erişim sağlayabilirsiniz.

Kitabı görüntelemek için tıklayınız.

Arka kapaktan:

"İbn Haldûn’a (ö. 808/1406) ve onun meşhur Mukaddime’sinde kurucusu olduğunu belirttiği umrân ilmine yönelik ilgi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarından bu yana giderek artan bir ivmeye sahip. Görece küçük hacimli bu eserinde İbn Haldûn’un insan, tarih, toplum ve siyasete dair derinlikli tahlilleri, onun her daim yeniden okunup yorumlanabilmesine de imkân sağlıyor. Elinizdeki kitabın öncelikli amacı da bu imkânı, umrân ilminin anahtar kavramlarından biri olan asabiyet etrafında fiile çıkarmaktan ibaret.

Asabiyetin, toplumsal-siyasal teleolojik süreçlerdeki nedensel bağıntıların tespitinin nasıl mümkün olacağı sorusu etrafından analiz edildiği bu kitapta, felsefedeki madde-suret teorisine müracaat edilerek bir taraftan onun biri yaşama, diğeri yasama iradesine dönük ikili yapısı -birini diğerinin lehine ortadan kaldırmadan- kendi teorik izleklerinde takip edilirken, diğer taraftan bunlar arasındaki ayrılmaz pratik birliktelik de başarıyla gözler önüne seriliyor."

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitede yüksek lisansını (2008) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktorasını bitirdi (2017). Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

** Klasik Yayınları, 2019

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).