MAM ROUNDTABLE MEETINGS

IX./XV. Asır Kahire'sinde Ulema, Medrese ve İslami İlimlerin Yüksek Öğretimi

Büşra S. Kaya

Saturday, February 2, 2019 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı dizisinde "Sehâvî'nin ed-Davʿü'l-lâmiʿ'i Bağlamında XV. Asır Kahire'sinde Bilgi ve Toplum" başlıklı doktora tezini dinlemek üzere sayın Büşra S. Kaya'yı* misafir edecek. Kaya ile 9./15. yüzyıl Kahire'sinde İslami ilimler yüksek öğretimini konuşacağız. 

"Bu çalışma Sehâvî'nin ed-Dav´ü'l-lâmiʾ adlı eserinden hareketle IX./XV. asır Kahire'sinde ulemâ, medrese ve İslamî ilimlerin yüksek öğretimi konuları merkezinde ulemâ–toplum ilişkilerine dair bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Buna göre ilk olarak dönemin Kahire'sinde ulemânın pozisyonu, ulemâ hakkında nasıl bir tanımlama yapılabileceği, ulemâ ilişki ağları, ulemânın coğrafi kökenleri meselelerine değinilerek ulemânın ne tür ilmî pratikleri gerçekleştirdikleri, ortaya koydukları ürünler, ulemânın birbirini eleştirileri, siyasi elitle olan ilişkileri üzerinde durulacaktır. Ardından medresenin bir tanımının yapılabilmesi, dönemin Kahire'sinde eğitim veren medreselerin öne çıkan ayırt edici özellikleri, ilmî çalışmalar içerisinde medresenin pozisyonu, ulemânın medresede elde ettikleri mansıplar, mezhep ve medrese ilişkisi konuları ele alınacaktır. Son olarak ise IX./XV. asır Kahire'sinde İslamî ilimlerin yüksek öğretimi konusuna yer verilecektir. Bu bağlamda İslamî ilimlerin yüksek öğretiminin nasıl bir pratiğe sahip olduğu, bu süreçte otorite ve himaye meselesi, vakıfların İslamî ilimlerin yüksek öğretiminin işleyişine etkisi, evladünnas meselesi gibi hususlar ele alınacaktır. Döneme dair tutulan kayıtlar başta olmak üzere çeşitli tarih ve tabakat eserlerinden istifade edilen çalışmada konu ile alakalı Batılı çalışmalara da yer verilecek ve nihayetinde bu çalışmadan elde edilen sorular ve temel meseleler ortaya konmaya çalışılacaktır."

 

*İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. "İslâm Öncesi Arap Toplumunda Emân Uygulamaları" başlıklı teziyle 2007’de Sakarya Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılı başladığı İstanbul Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda "Sehâvî'nin ed-Davʿü'l-lâmiʿ'i Bağlamında XV. Asır Kahire'sinde Bilgi ve Toplum" başlıklı teziyle 2017 yılında doktorasını tamamladı.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).