TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Hilafet: Erken İslâm Tarihinden Osmanlı'nın Son Yüzyılına

Namık Sinan Turan

Monday, April 30, 2018 5:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Nisan ayı Bir Kitap Bir Yazar programlarımızın üçüncüsünde Sinan Namık Turan* ile Hilafet: Erken İslâm Tarihinden Osmanlı'nın Son Yüzyılına** başlıklı kitabını tartışacağız. Kitabında “hilafet” kurum ve kavramını teşekkül döneminden itibaren hem muhteva hem de tarihi/siyasi/sosyal bağlamı hesaba katarak “Siyasal Bir Kurum Olarak Hilafetin Gelişimi”, “Hilafetin Vârisi Olarak Osmanlıların Yükselişi”, “19. Yüzyılda Osmanlı Hilafetinin Değişen Anlamı” başlıklı üç kısımda ele alan Turan ile ağırlıklı olarak II. Abdülhamit ve hilafet meselesini tahlil ettiği üçün kısım üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz.

 


 
* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

**İstanbulBilgiÜniversitesiYayınları,2017

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).