ROUNDTABLE MEETINGS

the Harem of Topkapi Palace in the Reign of Mehmed IV

Murat Kocaaslan

Monday, June 13, 2011 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Murat Kocaaslan ile, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkin bir güç olarak temerküz eden, şehzadelerin sancaklara gönderilmeyerek haremde yaşamaya başlamalarıyla 17. Yüzyılın ikinci yarısında bu gücünü daha da pekiştiren Topkapı Sarayı Haremi’nin mimari örgütlenmesi ve saray kadınlarının bu mimariye etkisi üzerine tartıştık.

 

 

*Murat Kocaaslan, “Topkapı Sarayı Haremi: IV. Mehmed Dönemi (1648-1687)”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2010.

** Dr. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi. 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 76.  sayısı 70-72 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).