TAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Making of Ottoman Political Thought

The Making of Ottoman Political Thought

Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz ile gerçekleştireceğimiz üç oturumluk sohbet programımızda Osmanlı düşüncesinin değişik dönemlerini çeşitli yönleri ile tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/2/2006 4:00 PM

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

İsmail Özdoğan

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/18/2006 6:00 PM

A History of the Atatürk Library

A History of the Atatürk Library

Hüseyin Türkmen

TAM Sohbet / Kütüphaneler toplantı dizisinde Atatürk Kitaplığı Tarihi ve İçerisinde Bulunan Değerli Eserler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/27/2005 5:30 PM

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

İbrahim Yılmaz

Yitirilen Bir Hazine: Sahaflarımız ve Sahaflık toplantılarımıza İbrahim Yılmaz ile devam ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/6/2005 6:00 PM

State, Law and Economy in the Ottoman Empire

Engin Deniz Akarlı

Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı ile Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Ekonomi üzerine...

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/1/2005 6:00 PM

The Archaeological Library and Museum Archive

The Archaeological Library and Museum Archive

Adnan Alpay

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/20/2005 6:00 PM

A History of the Beyazıt Public Library

A History of the Beyazıt Public Library

Şerafettin Kocaman

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/2/2005 6:30 PM

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

The Lost Treasure: Second-hand Booksellers (the Sahafs) and Second-hand book trade (Sahaflık)

İbrahim Manav

TAM Sohbet programımız çerçevesinde yeni bir seriye başlıyoruz: Yitirilen Bir Hazine: Sahaflarımız ve Sahaflık

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/14/2005 6:15 PM

The Hakkı Tarık Us Library

The Hakkı Tarık Us Library

Tarık Özçelik

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/8/2004 6:30 PM

A History of the Süleymaniye Library

A History of the Süleymaniye Library

Nevzat Kaya

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/13/2003 6:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).