TAM ROUNDTABLE MEETINGS

 Making Oral History in Turkey: Witnesses to Erzincan

Making Oral History in Turkey: Witnesses to Erzincan

Erol Kaya

On February 12th 2015, Center for Turkish Studies will host Erol Kaya under the diskussions talks. Kaya will deliver a speech about “Making Oral History in Turkey: Witnesses to Erzincan " based on his thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/12/2015 5:00 PM

The Right Religion of Elmalılı Hamdi Yazır in terms of Teaching Tafsir

The Right Religion of Elmalılı Hamdi Yazır in terms of Teaching Tafsir

İshak Özgel

On February 5th 2015, Center for Turkish Studies and Center for Civilizational Studies will host İshak Özgel under the diskussions talks. Özgel will deliver a speech about “The Right Religion of Elmalılı Hamdi Yazır in terms of Teaching Tafsir" based on his thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/5/2015 5:00 PM

Inheriting a Legacy: Catalogues of Devr-i Hamidi

Inheriting a Legacy: Catalogues of Devr-i Hamidi

Emir Eş

Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi’nin birlikte düzenlediği; Osmanlıca eserlerin Cumhuriyet Türkiye'sine intikalinin, aktörler, kurumlar, problemler düzeyinde tartışıldığı toplantı dizisine devam ediyoruz. Bu çerçevede dizinin beşinci oturumunda Emir Eş ile Osmanlı-Türk kütüphaneciliği tarihi açısından bir dönüm noktası teşkil eden İstanbul kütüphanelerinde bulunan kitapların tamamının kataloglanarak kayıt altına alınmasını sağlayan Devr-i Hamidî Kataloglarını ve Osmanlıca neşriyatın muhafazası açısından önemini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/27/2014 5:00 PM

Ottoman Skopje in the 19th century:  Between the old and new society

Ottoman Skopje in the 19th century: Between the old and new society

Petar Todorov

Petar Todorov who studies Skopje in the 19th century and modern Balkan history in general makes a speech in October about changing dynamics in the Ottoman state and society in the 19th century and its local consequences in the case of Ottoman Skopje.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/30/2014 6:00 PM

Early Ottoman Cities in the Lower Balkans

Early Ottoman Cities in the Lower Balkans

Ourania Bessi

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri, erken Osmanlı şehirleri ve mimarisi üzerine çalışan Ourania Bessi olacaktır. Bessi, ilk Osmanlı Balkan şehirlerinin teşekkülünü yeni bir epistomolojik yaklaşım çerçevesinde incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/23/2014 6:00 PM

Economic studies in Turkey: An Autobiographical Narrative (13)

Economic studies in Turkey: An Autobiographical Narrative (13)

İlker Parasız

In this 13th program of our series An Autobiographical Narrative realized in the context of our TAM Talks, we will discuss with Prof. İlker Parasız about his academic adventure, and thus will debate about the problematic, history and main tendencies of the economic studies in Turkey.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/22/2014 6:00 PM

Balkan Wars in the Ottoman Press

Balkan Wars in the Ottoman Press

Salim Aydın

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Basınında Balkan Savaşları konulu doktora çalışmasını kitaplaştırmış olan Dr. Salim Aydın olacaktır. Aydın, Osmanlı basını ağırlıklı çalışmasında daha ziyade Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerinin olası bir savaşa bakış açılarına, bununla ilgili hazırlıklarına ve de savaşın nedenlerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca çalışmada Osmanlı Devleti’nin savaş esnasındaki durumu ve savaşın ekonomik yönüne de değinilmektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/14/2014 6:00 PM

Non-academic Oral Hisyory in Turkey: Three Projects Three Experiences

Non-academic Oral Hisyory in Turkey: Three Projects Three Experiences

Esra Danacıoğlu

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/10/2014 6:00 PM

The Shaping of The Ottoman Balkans 1350 -1550

The Shaping of The Ottoman Balkans 1350 -1550

Heath Lowry

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Dönemi Balkanları üzerine çalışmaları bulunan Prof. Heath Lowry olup, Kuzey Yunanistan'ın Fethi Örneği üzerinden Osmanlı döneminde Balkanların şekillenmesini konu edinen bir sunum yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/15/2014 4:00 PM

The Oral History as a Methodology and Approach within the Context of Reliability and Legitimacy

The Oral History as a Methodology and Approach within the Context of Reliability and Legitimacy

Arzu Öztürkmen

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/8/2014 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).