MAM SEMINARS

Biyoloji Felsefesi: Çağdaş Tartışmalar

Esra Kartal Soysal

Bu seminerde “Darvinci evrim” ile başlayan, “modern sentez” (genetik) ile zirvesine ulaşan, son otuz yıldır “genişletilmiş evrimsel sentez” (epigenetik) ile yenilenen çağdaş biyolojinin felsefi içerimleri incelenecektir. Şey metafiziğine dayalı, determinist ve indirgemeci karakterli paradigma, süreç metafiziğinin kabullerine doğru dönüşmektedir. Çağdaş biyolojide halen devam eden bu paradigma dönüşümüne, insan-sonrası tartışmalar da katkıda bulunur. Seminerde canlılığın merkezi meselelerinden üreme dosyası özelinde teknoloji-etik ilişkisi ve transhümanizmin çelişkileri tartışılacak ve nihai olarak tüm bu dönüşümün ekonomi-politik zeminle iç içe olan insan doğası anlayışlarına etkileri üzerinde durulacaktır.

Seminer için planlanan başlıklar şu şekildedir:

  • Modern ve genişletilmiş sentez
  • Üreme ve teknoloji-etik ilişkisi
  • Transhümanizm
  • Yenilenen insan doğası

     

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ŞAKİR KOCABAŞ 21.10.2023 16:15 1 Esra Kartal Soysal
ŞAKİR KOCABAŞ 28.10.2023 16:15 1 Esra Kartal Soysal
ŞAKİR KOCABAŞ 4.11.2023 16:15 1 Esra Kartal Soysal
ŞAKİR KOCABAŞ 11.11.2023 16:15 1 Esra Kartal Soysal

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).