• HOME PAGE
  • RESEARCH CENTERS
  • MAM
  • Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 9: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʻyân ve Şehrezûrî, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah

MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 9: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʻyân ve Şehrezûrî, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah

Eşref Altaş, Hümeyra Özturan

23 Şubat 2013 Cumartesi 15:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin son oturumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Hümeyra Özturan ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Yardımcı Doçent Doktor Eşref Altaş ile gerçekleştirilecek. Özturan, İbn Hallikân'ın, Vefeyâtü’l-aʻyân ve’l-felâsife eseri ve Altaş Şehrezûrî'nin, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah adlı eserleri çerçevesinde sunum yapacaklar.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).