MAM PANELLER

F. Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli

26 Aralık 2015 Cumartesi Salon: ZEYREK SALONU

BSV MAM

Medeniyet Araştırmaları Merkezi

Fahreddin Râzî Sonrası ilimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli

26 ARALIK 2015 CUMARTESİ

Zeyrek Salonu

 
Oturum Başkanı: Ömer Mahir ALPER (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 
 
BİRİNCİ OTURUM (13:00-14:30)
 

Ebû Alî Nûruddin el-Yûsî: el-Kānûn fî ahkâmi’l-ilm ve’l-âlim ve’l-müte‘allim

Tuncay BAŞOĞLU (Doç. Dr., İSAM)

 

Şemseddin Amûlî: Nefâisü’l-fünûn fî arâisi’l-uyûn

Ali ERTUĞRUL (Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

 

Sadrüşşerîa el-Buhârî: Ta‘dîlu’l-ulûm

M. Fatih ARSLAN (Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 

 
İKİNCİ OTURUM (14:45-16:00)
 

Molla Sadra: el-Esfârü’l-erba‘a ve İksîru’l-ârifîn,

Sümeyye PARILDAR (Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi” 

Ömer TÜRKER (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.