KAM ATÖLYELER

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri seminerlerinde özellikle verilerin toplanması ve bunların analizi uzman akademisyenler tarafından yüksek tahsil yapmakta olan (yapmış) katılımcılarla paylaşılacaktır. İki aşamalı olan seminerlerin ilk aşamasında sosyal araştırma yöntemlerinin temel tartışmalarına odaklanılacaktır. İkinci aşamada ise katılımcılar ilgilerine göre belirli yöntemlerin ele alınacağı odak seminerlerinden en az ikisine iştirak etmesi zorunludur. Bu aşamada sosyal bilimlerde çokça kullanılan en önemli niteliksel ve niceliksel yöntem ve teknikler eğitmenler tarafından kapsamlı bir biçimde sunulacaktır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu odak seminerlerinde konuların daha iyi anlaşılması için ilgili akademik çalışmalar üzerinde uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerden kendi çalışma alanlarına uygun araştırma tasarımlarını gerçekleştirmeleri beklenecektir.

KAM, MAM
ZEYREK SALONU
25.10.2014 00:00

Stratejik Derinlik Atölyesi

Küresel Araştırmalar Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin ortak yürüttüğü bu atölyenin temel amacı, yayınlanmasının üzerinden on yıl geçen "Stratejik Derinlik" kitabını, Türk dış politikası açısından kurucu ancak “tamamlanmamış” bir metin olarak ele almak suretiyle güncel siyasetin ideolojik ve pragmatik polemiklerinin ötesinde uluslararası ilişkiler teorileri, jeopolitik kuramlar, siyaset teorisi ve medeniyetler tarihi alanlarının sağladığı imkânlar ekseninde yeniden okumak, analiz etmek ve bir kritiğe tâbi tutmaktır.

KAM, MAM
10.12.2011 00:00

Türkiye İktisadi Düşünce Çalışmaları

Ahmet Faruk Aysan

2007’den beri devam eden İktisat Politikası Atölyesi, 2011 Güz döneminden itibaren Türkiye iktisadi düşüncesine önemli katkıları olan iktisatçıların konu alındığı bir atölyeye dönüşmüştür.Türkiye İktisadi Düşünce Çalışmaları atölyesinde alana önemli katkıları olan iktisatçılar konu edilerek Türkiye iktisat tarihi, iktisadi yöntem ve düşünce tarihi çalışılmaktadır.

24.09.2011 00:00

Güncel Uluslararası Rapor ve Makale Tartışmaları

Zahide Tuba Kor

Aylık periyotlarla yapılan bu ihtisas çalışmasında önemli düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının yayınladıkları güncel raporlar ile önde gelen uluslararası ilişkiler dergilerinde yayımlanan dikkat çekici makale ve yazılar tartışılmaktadır.

14.11.2009 00:00

İktisat Politikası

Ahmet Faruk Aysan

Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan’ın danışmanlığında yürütülen “İktisat Politikası” atölyesi, Türkiye ekonomisindeki güncel meselelerin IMF niyet mektupları, para politikası raporları, bütçe sunuşları, temel ekonomik göstergeler ve benzeri iktisat politikası metinleri üzerinden tartışıldığı bir çalışmadır.

15.05.2007 00:00

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri

İsmail Yaylacı, Talha Köse

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri İsmail Yaylacı ve Talha Köse

7.10.2005 00:00

Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları

Nazife Şişman

Nazife Şişman koordinatörlüğünde yürütülen bu atölye çalışmasında, bir taraftan çağdaş dinamikleri (kadın kimliği, feminizm, cinsellik kültürü vs.) analiz etmeye dönük, diğer taraftan yaşanan kırılma nedeniyle ortaya çıkan karmaşadan nasibini almış olan cinsiyet alanında da kendi değer ve öncüllerimizi sarahate kavuşturmaya dönük tarihi ve nazari okumalar yapılmaktadır.

27.09.2005 00:00

İktisat Felsefesi Atölyesi

M. İbrahim Turhan

İktisat Felsefesi Atölyesi M. İbrahim Turhan

23.03.2003 00:00

Küreselleşme Atölyesi

Sevinç Alkan Özcan

Uluslararası Ekonomi Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 2003-2004 yılları arasında yürüttüğü “Küreselleşme Atölyesi”nde küreselleşme olgusunu her yönüyle ele alan okumalar yapılmakta ve sonuçta bu çalışmada yer alan katılımcıların yazacağı makaleler bir sempozyumla sunulacaktır.

3.01.2003 00:00

Filistin Atölyesi

Filistin Atölyesi

Uluslararası Ekonomi-Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığında yürütülen "Filistin Atölyesi"nde Ortadoğu Barış Süreci'nden Filistin ile İsrail arasındaki temel anlaşmazlık noktalarına, küresel ve bölgesel aktörlerin duruşuna kadar her yönüyle Filistin meselesi ele alınmış ve bu atölye çerçevesinde yapılan çalışmalar "Filistin Çıkmazdan Çözüme" başlığı altında kitaplaşmıştır.

6.01.2001 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.