MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kelamda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan

Kelamda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan

Osman Demir

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği bu toplantıda Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Osman Demir konuğumuz olacak. Demir, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde ilk dönem kelâmında Müslümanların tabiat ve insan hakkındaki fikir yürütmelerinin teolojik arka planını, gerekçelerini ve bu doğrultuda yapılan izah denemelerini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.11.2015 16:00

Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos'u

Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos'u

Emre Şan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nin ortak düzenlediği bu toplantıda 29 Mayıs Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emre Şan konuğumuz olacak. Şan, yakın zamanlarda tamamlanan kitabı çerçevesinde Fransız filozof Merleau-Ponty'in felsefe anlayışına kısaca değindikten sonra, Ponty'nin sanat felsefesi ve fenomenolojik estetik anlayışına dair bir konuşma yapacak.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.10.2015 17:00

Batı Aydınlanmasının Yahudi Modernizasyonuna Etkisi: Moses Mendelssohn Örneği

Batı Aydınlanmasının Yahudi Modernizasyonuna Etkisi: Moses Mendelssohn Örneği

Seda Özmen

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki üçüncü konuşmacısı Dr. Seda Özmen olacak. Özmen, yakın zamanlarda tamamlanan tezi üzerinden Aydınlanma'nın düşünce ve değerlerini Alman Yahudiler'inin modernizasyonu için kullanan ve kurucusu olduğu Haskala Hareketi ile Yahudilerin modernleşmesinin teorik temellerini hazırlayan Moses Mendelssohn'un felsefesini anlatacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
6.06.2015 15:00

Platon ve Kant'ın İdea Kavramından Hareketle Yeni Bir Medeniyet Önerisi

Platon ve Kant'ın İdea Kavramından Hareketle Yeni Bir Medeniyet Önerisi

Asım Aliş Sağıroğlu

konuşmacısı Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Asım Aliş Sağıroğlu olacak. Sağıroğlu, yakın zamanlarda tamamlanan tezi üzerinden Platon ve Kant'ın idea kavramlarını temel alarak yeni bir medeniyet kavramı önerisinde bulunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.05.2015 17:00

Osmanlı'nın Felsefi Mirası

Osmanlı'nın Felsefi Mirası

Ömer Mahir Alper

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Ömer Mahir Alper olacak. Alper, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı üzerinden Osmanlı'da üretilen felsefi metinlerin özgünlüğü, temel karakteristikleri ve bu felsefi mirasın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.05.2015 17:00

The Otherness of Chinese Culture - 1919-1989

The Otherness of Chinese Culture - 1919-1989

George Wu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki ilk konuşmacısı George Wu olacak. Wu, son dört yüz yıl içerisinde Çin kültürünün nasıl çözülüp yeniden inşa edildiğini ve Batı düşüncesi ile nasıl bir dinamik ilişki içerisinde olduğuna dair bir sunum gerçekleştirecek. Sunum dili İngilizcedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.05.2015 17:00

Türkiye'de Sekülerizm ve İhya Hareketlerinin Diyalektiği: Said Nursi Örneği

Türkiye'de Sekülerizm ve İhya Hareketlerinin Diyalektiği: Said Nursi Örneği

Zübeyir Nişancı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Nisan ayındaki ilk konuşmacısı Dr. Zübeyir Nişancı olacak. Nişancı Chicago Layola Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Türkiye'deki sekülerleşme uygulamalarını ve buna bir cevap olarak Said Nursi öğretisi ve Nurculuk hareketini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.04.2015 17:00

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi

Tuncay Başoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mart ayındaki üçüncü konuşmacısı Tuncay Başoğlu olacak. Başoğlu yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Fahreddin er-Râzî Mektebi'nin usul görüşlerini inceleyecek. Fıkıh usulünü aklî ve naklî ilimleri birleştiren yüksek bir ilim olarak gören Razi ekolünün, metafizik dili ve tahkik metodunu kullanarak fıkhı yeniden inşa etmesi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.03.2015 17:00

Klasik İslam Felsesinde Kozmolojik Argüman ve Modern Fizikteki Gelişmeler

Klasik İslam Felsesinde Kozmolojik Argüman ve Modern Fizikteki Gelişmeler

Mehmet Evli

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Şubat ayındaki ikinci konuşmacısı Dr. Mehmet Evli olacak. Evli yakın zamanlarda tamamlanan doktora tezi çerçevesinde İslam felsefesindeki sıkça kullanılan kozmolojik argümanı ve bunun çağdaş fizikle ilişkisini inceleyecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.02.2015 17:00

Osmanlı Klasik Döneminde Cebir

Osmanlı Klasik Döneminde Cebir

Elif Baga

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Şubat ayındaki birinci konuşmacısı Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden Dr. Elif Baga olacak. Baga, yakın zamanlarda tamamlanan doktora tezi çerçevesinde 15. yüzyıl sonrası Osmanlı'da cebir literatürünü inceliyor. Cebir ilminin ele alınışı, gelişimi ve diğer alanlarla ilişkisine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.02.2015 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.