MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Memlüklerin Son Asrında Hadis

Memlüklerin Son Asrında Hadis

Halit Özkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ikinci konuşmacısı Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Halit Özkan olacak. Özkan yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Memlükler dönemindeki hadis literatürüne dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
24.01.2015 17:00

İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık

İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık

İbrahim Halil Üçer

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'den Ar. Gör. İbrahim Halil Üçer olacak. Üçer Sakarya Üniversitesi İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi bağlamında İbn Sina'nın suret görüşünü; varlık, cevher, imkan kavramları bağlamında değerlendiren bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
17.01.2015 17:00

Molla Sadra'da Niyetlilik

Molla Sadra'da Niyetlilik

Sümeyye Parıldar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Aralık ayındaki ikinci konuşmacısı Sümeyye Parıldar olacak. Parıldar Exeter Üniversitesinde tamamladığı tezi çerçevesinde Molla Sadra felsefesinde niyetlilik (intentionality) anlayışına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.12.2014 17:00

Ruzbehân Bakli Şirazi ve Tevhid Anlayışı

Ruzbehân Bakli Şirazi ve Tevhid Anlayışı

Paul Ballanfat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Aralık ayındaki ilk konuşmacısı Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü'den Doç. Dr. Paul-Albert André Ballanfat olacak. Osmanlı ve İran tasavvuf kültürü alanında çalışan Ballanfat, İran tasavvuf kültürünün en önemli sufilerinden biri olan Ruzbehân Bakli Şirazi'nin düşünceleri ve tevhid anlayışına dair bir sunum gerçekleştirecek. Sunum dili Türkçedir.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.12.2014 17:00

Adalet Dairesi Kavramı: Teşekkülü ve Temel Unsurları

Adalet Dairesi Kavramı: Teşekkülü ve Temel Unsurları

İlker Kömbe

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki üçüncü konuşmacısı İlker Kömbe olacak. Kömbe, Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Sasanilerden başlayarak 16. yüzyıl sonlarında Kınalızade'nin Ahlak-ı Alai'sine kadar uzanan bir dönemde Ortaçağ İslam siyaset felsefesinin en önemli etiko-politik kavramlarından biri olan "adalet dairesinne dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.11.2014 17:00

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Işıl Çobanlı Erdönmez

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki ilk konuşmacısı Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. Erdönmez, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sözlü kültürden dijital kültüre bilginin aktarımının aldığı farklı tarihsel biçimleri analiz ettikten sonra, günümüzde kitap yayıncılığın son halini politik sonuçlarıyla birlikte ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.11.2014 17:00

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Faruk Karaarslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Haziran ayındaki ilk konuşmacısı Faruk Karaarslan olacak. Karaarslan, yakın zamanlarda Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, modernite kavramını toplumsal hafıza bağlamında ele alacak. Modernitenin unutturucu bir doğası olduğunu iddia ederek, modern toplumlarda siyasal müdahalelerle hafızanın ve unutuluşun nasıl gerçekleştiğini konu edinecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.06.2014 17:00

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Hüseyin Etil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki üçüncü konuşmacısı Hüseyin Etil olacak. Etil, yakın zamanlarda İletişim yayınlarının derlediği Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları derlemesine yazdığı makalede, 1970'lerde Türkiye'de sol akımların devletle dinamik bir ilişki içerisinde nasıl devrimci şiddete meylettiklerini, 70'lerde Türkiye siyasal atmosferindeki devrimci şiddetin yükselmesine dair tarihsel sosyolojik bir analiz gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.05.2014 17:00

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Sümeyye Sel Odabaş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı Sümeyye Sel Odabaş olacak. Sümeyye Sel, yakın zamanlarda Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Aristoteles'in mutluluk tanımını çözümlüyor. Aristoteles'in mutluluk kavramının üç temel unsuru olarak gördüğü; aktivite, ruh ve erdem kavramlarının birbirleri ile ilişki içerisinde mutluluk tanımını nasıl ürettiği üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.05.2014 17:00

Tasavvufi Geleneğin Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tezahürü

Tasavvufi Geleneğin Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tezahürü

Özkan Öztürk

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki son konuşmacısı Özkan Öztürk olacak. Öztürk, yakın zamanlarda Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sufi siyaset düşününcesinin kaynaklarına, epistemolojik ve metafizik referanslarına dair genel bir bilgilendirmeden sonra, sûfi siyaset düşüncesinin meselelerinin Osmanlı siyaset düşüncesi içerisindeki tezahürlerini gündeme getirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.04.2014 15:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.