SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Mevlevi Şeyhi Neden ve Nasıl Tercüme Yapar?: Kemal Ahmed Dede Örneği

Betül Sinan Nizam

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 22 Eylül Cumartesi günü Betül Sinan Nizam'ı konuk ediyor.  Nizam'dan, “Bir Mevlevi Şeyhi Neden ve Nasıl Tercüme Yapar?: Kemal Ahmed Dede Örneği” isimli sunumu dinleyeceğiz.

Yenikapı Mevlevihanesi'nin ilk şeyhi Kemâl Ahmed Dede (ö. 1024/1615[?]), dönemin teamüllerine uygun olarak şeyhlik müessesesinin gereğini yerine getirmiş ve Mevlânâ ile Mevlevîliğe hizmet etmek için eserler üretmiştir. Bu eserlerden bugün elimizde sadece Eflâkî’nin Menâkıbü’l-Ârifîn adlı menakıbnamesinin tercümesi mahiyetindeki mesnevi (Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ) bulunmaktadır. Kaynak metnin manzum ve muhtasar tercümesi olan bu mesnevide şair Menâkıbü’l-Ârifin’i bire bir çevirmez; tercüme amaçlarına göre eserini şekillendirir. Bu sunumda kaynak metinle kıyaslamalar da yapılarak şairin bu eseri tercüme etme neden ve yöntemleri irdelenecektir. Bu şekilde bir örnek vesilesiyle Mevlevîlik müessesesinde eser üretme pratiğinin yanı sıra Osmanlı tercüme geleneği hakkında da fikir sahibi olunabilecektir.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.