MAM SEMPOZYUMLAR

İslam Siyaset Klasiklerini Yeniden Okumak

10 Mart 2008 Pazartesi Salon: VEFA SALONU

 

BİLİM VE SANAT VAKFI

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

İHTİSAS SEMPOZYUMU-7
 

İSLAM SİYASET KLASİKLERİNİ

YENİDEN OKUMAK

 

1 Mart 2008 Cumartesi

Vefa Salonu

 

I. OTURUM: FELSEFE ZEMİNİNDE SİYASET

(10:00-11:30)

Oturum Başkanı: Dr. Hızır Murat KÖSE

Mustafa ÖZTÜRK: Niçin Erdemli Şehir? Saadet, İlk Reis ve Toplum Üçgeninde Farabi'nin          Erdemli Şehri 

Hümeyra KARAGÖZOĞLU: İdeal ve Gerçek: İbn Miskeveyh'in Siyaset Düşüncesine Dair Bir Değerlendirme

M. Cüneyt KAYA: "Peygamberin Yasa Koyuculuğu" Bağlamında İbn Sina'nın Siyaset Felsefesi

Osman Safa BURSALI: Tusi'nin Siyaset Felsefesinde Adalet-Sevgi İlişkisi

 

II. OTURUM: SÂBİTE VE VÂKIA DENKLEMİNDE SİYASÎ DÜŞÜNCE

(11:45-13:00)

Oturum Başkanı: Dr. Sami ERDEM
Şeyma ŞAHİNOĞLU&Mustafa KÖMÜRCÜOĞLU: Güç ve Adalet Arasında bir Devlet             Adamı: Nizamülmülk ve Siyasetname'si
 
Serhat ASLANER: Mutedil Bir Pragmatist: Keykavus ve Kabusname

Özgür KAVAK: Sitasi Fıkhi Ahkamın Fıkıh Usulü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveyni'nin Gıyasi'si ve Modern Yorumlar

Değerlendirme: Dr. Hızır Murat KÖSE

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.