MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Cumhuriyet Türkiye'sinde Tek Parti Dönemi ve Entelektüeller

Murat Belge

24 Mayıs 2014 Cumartesi 15:00 Salon: ZEYREK SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Entelektüeller toplantı dizisinde; on dokuzuncu yüzyılın sonu itibariyle Dreyfus Olayı’ndan başlamak üzere modern bir fenomen olarak ortaya çıkan, siyasal ve toplumsal sistem içinde, özellikle de yirminci yüzyılda tartışmalı olduğu kadar etkin bir karakter olan entelektüellerin tarihsel gelişimleri ele alınmaktadır.

Entelektüeller Toplantı Dizisi'nin sekizinci oturumunda, Prof. Dr. Murat Belge tek parti dönemi entelektüelleri üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Belge'ye göre Türkiye'nin entelektüel hayatının kurucuları 1890-1915 arasında doğmuş, Osmanlının son döneminde yetişmiş münevverlerdir. Fakat Cumhuriyet, "kuvvetli ideoloji-zayıf kültür" yaklaşımıyla entelektüel sürekliliği sekteye uğratmıştır. Tek parti döneminin Mahmut Esat'ta Reşit Galib'e uzanan Cumhuriyetçi aydın kadroları, tek parti rejiminin sona ermesiyle yerini devlete doğrudan bağlı olmayan aydınlara bırakmıştır. Belge sunumunda bu tespit çerçevesinde; burjuva sınıfının bulunmadığı toplumlarda "entelektüel-aydın" "aydın-militan" ayrımı ve ilişkisi gibi kavramlar etrafında tek parti dönemi entelektüel hayatını ele alacak.  

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.