TAM YAYINLAR

7- Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takiyüddin Raşid

4 Ağustos 2007 Cumartesi

Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takiyüddin Rasıd, 2007,  

 
Notlar Serisinin yedincisi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından "Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takiyüddin Rasıd" başlığı ile yayınlandı.
 
GÖĞE BAKAN ADAM:
420. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE TAKİYÜDDİN RASID
19 Kasım 2005
 
 Sunum Yapanlar
Atilla Bir
Hüseyin Gazi Topdemir
İhsan Fazlıoğlu
Mustafa Kaçar
Ramazan Şeşen
Remzi Demir
 
Hazırlayan:
Cahid Şenel
 
Redaksiyon:
Zahit Atçıl

 

Sunuş  

Tarihyazımında İslam biliminin XII. yüzyıla doğru duraklamaya girdiği ve hatta gerilediği öne sürülmektedir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler rönesanstan başlayarak hızlanırken Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda bilimsel faaliyetlerin önemini kaybettiği vurgulanarak çoğunlukla Müslüman bilim adamı yetişmediği söylenmektedir. Bu türden bir yaklaşımda İslam-Türk bilim tarihi yeterince incelenmeden İslam coğrafyasında bilimsel faaliyetlerin olmadığına ve dolayısıyla Müslüman bilim adamının da yetişmediğine inanılmaktadır.

 

Halbuki, son dönemdeki akademik çalışmaların gösterdiği üzere, genel olarak İslam bilim tarihinde özel olarak da Osmanlı bilim tarihinde Erken Modern Dönemde çok önemli bilimsel çalışmaların yapıldığı ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyebilmiş bilim adamlarının yetiştiği anlaşılmıştır. Bilim tarihine objektif bir bakış açısıyla yapılacak yeni çalışmalar daha gerçekçi bir resim sunacaktır.
Bu çerçevede, XVI. yüzyıl bilim adamı ve astronom Takiyüddin Rasıd’ı hem anmak hem de onun yaptığı çalışmaların bilim tarihindeki yerini tespit etmek amacıyla, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi 19 Kasım 2005 tarihinde “Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takiyüddin Rasıd” başlıklı bir panel düzenlemiştir. Elinizdeki bu çalışma, paneldeki konuşmaların deşifre edildikten sonra yeniden düzenlenerek metin haline dönüşmüş bir nüshasıdır.
Bilim ve Sanat Vakfı başkanı Mustafa Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan panelde ilk konuşmacı İhsan Fazlıoğlu idi. Aynı zamanda paneli de yöneten Fazlıoğlu sunumunda, XVI. Yüzyıl Türk felsefe-bilim tarihini incelerken göz ardı edilmemesi gereken noktalara dikkatlerimizi çekerek dönem ile ilgili bazı tespitlerde bulundu. İkinci panelist, Ramazan Şeşen, Takiyüddin’in hayatı ve eserleri üzerine yaptığı konuşma ile dinleyicilere, bugün belki de birçoklarımızın ismini bu panel sayesinde öğrendiği Takiyüddin Rasıd’ın kim olduğu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra sırasıyla Remzi Demir, Atilla Bir, Mustafa Kaçar ve Hüseyin Gazi Topdemir yaptıkları sunumlarla Takiyüddin’in bilim tarihindeki yeri ve önemini aktardılar.
Demir, “Takiyüddin ve Aritmetik, Trigonometri ve Astronomide Yenileşme” başlıklı bir konuşma yaptı. Atilla Bir- Mustafa Kaçar birlikte hazırladıkları tebliğ çerçevesinde İslam Medeniyeti’nde Hiyel Geleneği ve Takiyüddin Rasıd’ın et-Turuku’s-seniyye fî Alâtu’r-rûhaniyye adlı eserinden bahsettiler. Son olarak da Hüseyin Gazi Topdemir, Takîyüddîn’in fizikte yaptığı yenileşme çalışmalarını anlattı. Panelistlerin konuşmalarından sonra dinleyicilerden gelen sorular ve cevaplar ile program son buldu.
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları merkezi olarak Takiyüddin Rasıd ve eserleri hakkında düzenlediğimiz bu etkinlikle; hem bilim tarihi çalışmalarına ufuk açmayı hem de Türk felsefe-bilim tarihinde önemli bir yeri olan bir bilim adamını ölümünün 420. yıldönümü münasebetiyle yâd ederek gelecekte yapılacak akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedefledik.
Bugün birçoklarımızın isimlerini unuttuğu, hatırlamadığı hatta belki hiç tanımadığı ilim ve kültür hayatımıza katkıda bulunan ilim ve düşünce adamlarımızı anmak ve fikirlerini günümüzde yeniden tartışmak üzere tertip edilen bu panellerin daha nicelerinde buluşmak ümidiyle…

 

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.