TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Muamele-i Şeriyye Üzerine Tartışmalar ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Beyu’l-îne Risalesi

Muamele-i Şeriyye Üzerine Tartışmalar ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Beyu’l-îne Risalesi

Süleyman Kaya

Serinin sekizinci oturumunda Süleyman Kaya ile, faizden sakınmak amacına binaen geliştirilen bir hile-i şer‘iyye olarak beyu’l-îne akdini tenkid eden ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî tarafından yazılan Beyu’l-îne Risalesi üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz.

ARAŞTIRMA II SALONU
26.05.2014 18:00

Bir Şehzadenin Ganimet  Ahkâmına Dair Fikirleri

Bir Şehzadenin Ganimet Ahkâmına Dair Fikirleri

Ahmet Hamdi Furat

Serinin yedinci oturumunda Ahmet Hamdi Furat ile Şehzade Korkud’a ait Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâi’l-Küffâr başlıklı risale üzerinden Şehzade Korkud’un ganimet ahkâmına dair fikirleri üzerine bir program gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.04.2014 18:00

İmam Birgivî’ye Atfedilen Üç Risale Çerçevesinde  16. Yy. Osmanlısında Din ve Toplum

İmam Birgivî’ye Atfedilen Üç Risale Çerçevesinde 16. Yy. Osmanlısında Din ve Toplum

Ahmet Kaylı

24 Mart 2014 yapılması planlanan "İmam Birgivî’ye Atfedilen Üç Risale Çerçevesinde 16. yy. Osmanlısında Din ve Toplum" başlıklı toplantı Perşembe gününe ertelenmiştir. Programın yeni tarih ve saati şöyledir: 27 Mart 2014 Perşembe saat: 18.00

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.03.2014 18:00

Fıkhî Mezheplerin Mahiyeti Üzerine: Kâfiyecî’nin el-Ferah ve’s-Surûr’u

Fıkhî Mezheplerin Mahiyeti Üzerine: Kâfiyecî’nin el-Ferah ve’s-Surûr’u

Eyyüp Said Kaya

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin beşinci oturumunda Eyyüp Said Kaya ile Muhyiddîn Muhammed b. Süleymân el-Kâfiyecî’nin, mezheplerin mahiyeti hakkında kaleme aldığı el-Ferâh ve’s-Surûr fî Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erba‘a fî’l-‘Usûr başlıklı risalesi üzerine bir program gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.02.2014 18:00

Saltanatı Fıkıh Diliyle Temellendirmek: Letaifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr

Saltanatı Fıkıh Diliyle Temellendirmek: Letaifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr

Özgür Kavak

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin dördüncü oturumunda Özgür Kavak ile bir Osmanlı kadısı olan Hüseyin b. Hasan es-Semerkandî’nin Arapça olarak 16. yüzyılda kaleme aldığı Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr adlı verdiği risalesi üzerinden dönemin Osmanlı siyaset düşüncesinin fıkıh ilmiyle irtibatı tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.01.2014 15:00

Ulema ve Toplum: Muhammed bin Hamza ve Risaleleri

Ulema ve Toplum: Muhammed bin Hamza ve Risaleleri

Recep Cici

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin üçüncü oturumunda Recep Cici hocamız ile kendisinin yayınladığı Muhammed bin Hamza’nın (Molla Fenarî) risalelerinden bu program için seçilen bazıları üzerinden ulema ve toplum eksenli bir tartışma yürüteceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.12.2013 15:00

Ukudü Resmi’l-Müftî

Ukudü Resmi’l-Müftî

Murteza Bedir

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 dönemini Osmanlı ulemasının yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız serimizin ikinci toplantısında Murteza Bedir hocamız ile İbn Abidin’in İslam hukuk usulü ve tarihi açısından önemli bir mevkiyi haiz olan, bilhassa Hanefî usul-i fıkhı açısından önem teşkil eden, bir müftünün hüküm verirken dikkat etmesi gereken hususları ifade eden Ukudü Resm’il-Müfti adlı manzum risalesini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.11.2013 17:30

Dînî Hükmün Belirlenmesinde  Fakih-Hekim Dayanışması: Kahve Örneği

Dînî Hükmün Belirlenmesinde Fakih-Hekim Dayanışması: Kahve Örneği

Şükrü Özen

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin ilk oturumunda Şükrü Özen hocamız ile hem genel olarak bu meseleyi hem de özel olarak bu çerçevede telif edilen kahve risalelerini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.10.2013 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.