TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye'de Sözlü Tarih Yapmak:  Erzincan’a Tanıklık Edenler

Türkiye'de Sözlü Tarih Yapmak: Erzincan’a Tanıklık Edenler

Erol Kaya

Tarih çalışmalarında kullanım alanı giderek yaygınlaşan buna mukabil gerek barındırdığı imkânlar ve gerekse metodolojik boyutu başta olmak üzere problemleri yeterince tartışılmayan “sözlü tarih”i bilimsel bir yöntem ve alt disiplin olarak ele almayı amaçladığımız bu seri konuşmalarda söz konusu hususları ilgili akademisyenlerle tartışmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede; serinin dördüncü toplantısında, kurduğu atölye neticesinde hayata geçirdiği ve Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan Sözlü Tarih Çalışması adıyla kitaplaştırdığı çalışmaları üzerinden Erol Kaya’yı misafir edecek, çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.02.2015 17:00

Tefsir Öğretimi Açısından  Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili

Tefsir Öğretimi Açısından Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili

İshak Özgel

Şubat ayında Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin birlikte düzenlediği Sohbet programında İshak Özgel misafirimiz olacak. Özgel, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirini, tefsir öğretimi açısından irdeleyen bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.02.2015 17:00

Devr-i Hamîdî Katalogları ve Modern Kütüphanecilik

Devr-i Hamîdî Katalogları ve Modern Kütüphanecilik

Emir Eş

Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi’nin birlikte düzenlediği; Osmanlıca eserlerin Cumhuriyet Türkiye'sine intikalinin, aktörler, kurumlar, problemler düzeyinde tartışıldığı toplantı dizisine devam ediyoruz. Bu çerçevede dizinin beşinci oturumunda Emir Eş ile Osmanlı-Türk kütüphaneciliği tarihi açısından bir dönüm noktası teşkil eden İstanbul kütüphanelerinde bulunan kitapların tamamının kataloglanarak kayıt altına alınmasını sağlayan Devr-i Hamidî Kataloglarını ve Osmanlıca neşriyatın muhafazası açısından önemini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.11.2014 17:00

Ottoman Skopje in the 19th century:  Between the old and new society

Ottoman Skopje in the 19th century: Between the old and new society

Petar Todorov

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin Ekim ayı misafiri, Osmanlı Üsküp’ü ve modern Balkan tarihi üzerine çalışmaları bulunan Petar Todorov olacaktır. Todorov, 19. Yüzyıl'da Osmanlı devlet ve toplum bileşenlerinde görülen yeni dinamikleri ve meydana gelen değişimleri, yerel ya da şehirler düzeyinde Üsküp üzerinden tartışmaya açacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.10.2014 18:00

Balkanlardaki İlk Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü:  Yeni Bir Epistemolojik Yaklaşım

Balkanlardaki İlk Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü: Yeni Bir Epistemolojik Yaklaşım

Ourania Bessi

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri, erken Osmanlı şehirleri ve mimarisi üzerine çalışan Ourania Bessi olacaktır. Bessi, ilk Osmanlı Balkan şehirlerinin teşekkülünü yeni bir epistomolojik yaklaşım çerçevesinde incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.06.2014 18:00

Türkiye’de İktisat Çalışmaları: Otobiyografik Bir Anlatı (13)

Türkiye’de İktisat Çalışmaları: Otobiyografik Bir Anlatı (13)

İlker Parasız

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serimizin on üçüncü programında Prof. Dr. İlker Parasız’ı misafir edeceğiz. Hocamızın şahsi akademik serüveni üzerinden Türkiye’de bir araştırma alanı olarak iktisadın geçirdiği dönüşümler, problemli alanları gibi hususlar ve bilhassa banka, para ve finans çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.05.2014 18:00

Osmanlı Basınında Balkan Savaşları

Osmanlı Basınında Balkan Savaşları

Salim Aydın

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Basınında Balkan Savaşları konulu doktora çalışmasını kitaplaştırmış olan Dr. Salim Aydın olacaktır. Aydın, Osmanlı basını ağırlıklı çalışmasında daha ziyade Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerinin olası bir savaşa bakış açılarına, bununla ilgili hazırlıklarına ve de savaşın nedenlerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca çalışmada Osmanlı Devleti’nin savaş esnasındaki durumu ve savaşın ekonomik yönüne de değinilmektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.04.2014 18:00

Türkiye’de Akademi Dışı Sözlü Tarih:  Üç Proje Üç Deneyim

Türkiye’de Akademi Dışı Sözlü Tarih: Üç Proje Üç Deneyim

Esra Danacıoğlu

Tarih çalışmalarında kullanım alanı giderek yaygınlaşan buna mukabil gerek barındırdığı imkânlar ve gerekse metodolojik boyutu başta olmak üzere problemleri yeterince tartışılmayan “sözlü tarih”i bilimsel bir yöntem ve alt disiplin olarak ele almayı amaçladığımız bu seri konuşmalarda söz konusu hususları ilgili akademisyenlerle tartışmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede; serinin üçüncü toplantısında Esra Danacıoğlu ile Türkiye ve Dünya’da sözlü tarihin akademi-dışındaki yeri-potansiyelleri bağlamında Tarih Vakfı’nın, Tarih Grupları, Tarihe Bin Canlı Tanık (TBCT) ve Antalya Kent Müzesi gibi üç projesini konu edineceği “Türkiye’de Akademi Dışı Sözlü Tarih: Üç Proje Üç Deneyim” başlıklı sunumu üzerinden bir tartışma gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.03.2014 18:00

Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi:  Kuzey Yunanistan'ın Fethi

Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi: Kuzey Yunanistan'ın Fethi

Heath Lowry

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Dönemi Balkanları üzerine çalışmaları bulunan Prof. Heath Lowry olup, Kuzey Yunanistan'ın Fethi Örneği üzerinden Osmanlı döneminde Balkanların şekillenmesini konu edinen bir sunum yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.02.2014 16:00

Meşruiyet ve Güvenirlik Sınırında  Yöntem ve Yaklaşım Olarak Sözlü Tarih

Meşruiyet ve Güvenirlik Sınırında Yöntem ve Yaklaşım Olarak Sözlü Tarih

Arzu Öztürkmen

Tarih çalışmalarında kullanım alanı giderek yaygınlaşan buna mukabil gerek barındırdığı imkânlar ve gerekse metodolojik boyutu başta olmak üzere problemleri yeterince tartışılmayan “sözlü tarih”i bilimsel bir yöntem ve alt disiplin olarak ele almayı amaçladığımız bu seri konuşmalarda söz konusu hususları ilgili akademisyenlerle tartışmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede; serinin ikinci toplantısında Arzu Öztürkmen ile “Meşruiyet ve Güvenirlik Sınırında Yöntem ve Yaklaşım Olarak Sözlü Tarih” başlıklı sunumu üzerinden bir tartışma gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.01.2014 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.