TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği: Otobiyografik Bir Anlatı (12)

Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği: Otobiyografik Bir Anlatı (12)

Birol Emil

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serimizin on ikinci programında Prof. Dr. Birol Emil’i misafir ettik. Hocamızın şahsi akademik serüveni üzerinden Türkiye’de bir araştırma alanı olarak edebiyat tarihçiliğinin/tarihçilerinin geçirdiği dönüşümler, problemli alanların, bilhassa düşünce tarihi ile edebiyat tarihini birbirinin mütemmim cüzü olarak değerlendiren ekolün akıbeti üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.12.2013 17:30

Oto/Biyografik Vebal: Tutarlılık ve Kronoloji Sorunları

Oto/Biyografik Vebal: Tutarlılık ve Kronoloji Sorunları

Abdülhamit Kırmızı

Kasım ayında TAM Sohbet programımız çerçevesinde Sözlü Tarih Konuşmaları başlıklı yeni bir seriye başlıyoruz. Tarih çalışmalarında kullanım alanı giderek yaygınlaşan buna mukabil gerek barındırdığı imkânlar ve gerekse metodolojik boyutu başta olmak üzere problemleri yeterince tartışılmayan “sözlü tarih”i bilimsel bir yöntem ve alt disiplin olarak ele almayı amaçladığımız bu seri konuşmalarda söz konusu hususları ilgili akademisyenlerle tartışmaya çalışacağız. Bu çerçevede ilk konuşmamızda Abdulhamit Kırmızı ile sözlü tarih çalışmalarının ana eksenlerinden birini teşkil eden oto/biyografinin temel sorunlarını ele alacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2013 17:30

The Ottoman Heritage in the Balkans

The Ottoman Heritage in the Balkans

Stefanos Kefokeris

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak TAM Sohbet program çerçevesinde başladığımız “Balkan Tarihi Konuşmaları” başlıklı bu program serisinin amacı Balkan tarihinin ana temaları olan; bölgedeki Osmanlı varlığı, İslamlaşma, şehirleşme, iskan ve toprak politikaları, siyasî ve sosyal yapı, iktisadî, idarî ve askerî düzenlemeler, kimlik ve dil meselelerini konunun uzmanlarıyla tartışmak ve bu konular hakkında üretilen bilgileri sorgulamaktır. Program serisi, Balkanlar’ın farklı bölge, dönem ve konularına odaklanan tarihçileri konuk etmeyi ve Balkanlar’a şekil veren ortak konu başlıklarını tarihi arka planlarıyla tartışmayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.11.2013 17:30

Türkiye’de İslamî İlimler:  Otobiyografik Bir Anlatı (11)

Türkiye’de İslamî İlimler: Otobiyografik Bir Anlatı (11)

Salih Tuğ

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serimizin on birinci programında 1982-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevinde bulunan ve İslam araştırmaları konularına giren çalışmaların öncülüğünü yapan isimlerden Prof. Dr. Salih Tuğ’u misafir edeceğiz. Programımızda Prof. Tuğ’dan akademik serüvenini dinleyecek ve bu çerçevede kendisiyle Türkiye’de İslamî İlimler çalışmalarının geçmişi, problemleri, öncüleri üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.09.2013 18:00

Bir Ömür Sürmene Tarihi

Bir Ömür Sürmene Tarihi

Mehmet Bilgin

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz serimizin on birinci programında Trabzon’un Sürmene ilçesinin tarihi bağlamında; kişisel serüveni, eserleri, Sürmene özelinde yerel tarihçiliğin problem ve imkânları gibi konular etrafında konuşmak üzere Sürmeneli araştırmacı-yazar Mehmet Bilgin’i misafir ediyoruz. Bilgin’in Sürmene Tarihi başta olmak üzere yayınlanmış birçok kitabı bulunuyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.06.2013 18:00

Ukrayna'da Osmanlı İzleri - Kaleleri

Ukrayna'da Osmanlı İzleri - Kaleleri

Kahraman Şakul

Bir süredir ara verdiğimiz Seyr ü Sefer program serimizin bu ayki konuğu Kahraman Şakul olacak. Şakul, Ukrayna'da Osmanlı İzleri – Kaleleri başlıklı bir sunum yapıp, Akkerman, Özi, Kamaniçe gibi kalelerin tarihini ve bugünkü durumlarını bol görsel malzeme ile anlatacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.05.2013 18:00

Osmanlı İtalya İlişkilerine Gündelik Hayattan Bakmak: Venedik’te Osmanlılar

Osmanlı İtalya İlişkilerine Gündelik Hayattan Bakmak: Venedik’te Osmanlılar

Mahmut H. Şakiroğlu

TAM Sohbet programımız çerçevesinde ihtisas sahası XV. ve XVI. asırlarda, Türk-İtalya ilişkileri olup kitap tanıtımlarının yanı sıra Türk tarihi ve kültürüne katkıda bulunan yerli ve yabancılar üzerine yaptığı biografik -bibliyografik çalışmaları ve çeviri eserleri olan Prof. Dr. Mahmut H. Şakiroğlu’nu misafir edecek, Osmanlı İtalya ilişkilerine gündelik hayattan bakarak bir sohbet gerçekleştireceğiz.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.03.2013 17:30

Türkiye’de Hukuk ve Siyaset Çalışmaları:  Otobiyografik Bir Anlatı (10)

Türkiye’de Hukuk ve Siyaset Çalışmaları: Otobiyografik Bir Anlatı (10)

Ergun Özbudun

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serimizin onuncu programında Ergun Özbudun ile akademik serüvenini konuştuk ve bu çerçevede Türkiye’de siyaset ve hukuk çalışmalarının geçmişi, problemleri, öncüleri üzerine bir tartışma gerçekleştirdik.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.02.2013 18:00

Bir Ömür Amasya Tarihi

Bir Ömür Amasya Tarihi

Hüseyin Menç

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz serimizin onuncu programında Amasya şehrini konuşmak üzere Amasyalı araştırmacı-yazar Hüseyin Menç’i misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.01.2013 17:30

Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Otobiyografik Bir Anlatı (9)

Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Otobiyografik Bir Anlatı (9)

Ahmet Tabakoğlu

TAM Sohbet programımız çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serimizin dokuzuncu programında Ahmet Tabakoğlu ile akademik serüvenini konuşarak bu çerçevede Türkiye’de iktisat tarihçiliğinin geçmişi, problemleri, öncüleri üzerine bir tartışma gerçekleştirdik.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.12.2012 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.