TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati:              Edirne Örneği (1686- 1750)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati: Edirne Örneği (1686- 1750)

Gürer Karagedikli

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Gürer Karagedikli ile, Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Edirne örneğinde Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati (1686-1750) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2011 17:30

Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı

Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı

Murat Yıldız

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Murat Yıldız ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.10.2011 18:00

Bektaşilik Sonrası Osmanlı’da Tarikat Politikaları

Bektaşilik Sonrası Osmanlı’da Tarikat Politikaları

Muharrem Varol

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Muharrem Varol ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.09.2011 18:00

Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatı

Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatı

Hasan Karataş

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde "Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatının Dönüşümü (15.-16. Yüzyıllar)" başlığı altında Amasya’da Halvetiye Tarikatının dönüşümü üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.07.2011 18:00

Kanuni döneminde Bir Bürokrat ve Yatırımcı: Veziriazam Rüstem Paşa

Kanuni döneminde Bir Bürokrat ve Yatırımcı: Veziriazam Rüstem Paşa

Ahmet Arslantürk

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Ahmet Arslantürk** ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi* çerçevesinde, 16. Yüzyılın önemli sadrazamlarından Rüstem Paşa’nın bürokratik tercihlerini ve vakfiyeleri üzerinden yatırımcı kişiliği tartışıldı.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.07.2011 18:00

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

Murat Kocaaslan

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Dr. Murat Kocaaslan'ı misafirimiz ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.06.2011 18:00

Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları

Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları

Gözde Çelik

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Gözde Çelik ile Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.05.2011 18:00

Taşra Mekanı ve Siyasetin Silik Failleri (Trakya Örneği)

Taşra Mekanı ve Siyasetin Silik Failleri (Trakya Örneği)

Sezai Ozan Zeybek

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında, Sezai Ozan Zeybek, The Open Üniversitesi’nde devam etmekte olduğu doktora tez çalışması çerçevesinde, Trakya’nın küçük bir ilçesinde yaptığı etnografik araştırmalarının bulgularını paylaşacak bizimle.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.04.2011 18:00

İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası

İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası

Ahmet Efiloğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Ahmet Efiloğlu'nu misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2011 18:00

Osmanlı Hakimiyetinde Revan (1724-1746)

Osmanlı Hakimiyetinde Revan (1724-1746)

Raif İvecan

Subat ayı Tez-Makale Sunumları programında, Raif İvecan ile, Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezi çerçevesinde, 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hakimiyetindeki Revan üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.02.2011 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.