TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Ok, Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi

Ok, Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi

Özgür Kolçak

Özgür Kolçak ile; Osmanlı askeri tarihini, dünya/Avrupa askeri tarihinin güçlü ve önemli bir parçası olarak konumlandıran, askeri devrim teorisine Osmanlı etkisini vurgulayan ve teknik, ekonomik ve sosyal boyutları ile ok, tüfek ve at üzerinden Osmanlı askeri devrimini ele aldığı yeni kitabını tartışacağız. yeni kitabı Ok, Tüfek ve At: 16 Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi bağlamında, Osmanlı tarihini dünya/Avrupa askeri tarihinin bir parçası olarak Osmanlı askeri devrim teorisine Osmanlı katkısını, 16. yüzyıl Osmanlı askeri teknolojisini, Klasik dönem Osmanlı okçuluğu, askerî mimari, tüfek üretimi, at yetiştiriciliği gibi konuları işleyen Özgür Kolçak’ın

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/06/45 05:00 م

Din ve Milliyet - II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde Milliyetçilik Tartışmaları

Din ve Milliyet - II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde Milliyetçilik Tartışmaları

Abdülkerim Asılsoy

İsmail Kara ve Abdulkerim Asılsoy'un uzun ve yoğun bir mesainin ardından hazırladığı ve II. Meşrutiyet-Milli Mücadele dönemleri arasındaki din ve milliyetçilik eksenli tartışmaları kronolojik olarak bir araya getirdikleri önemli çalışmaları üzerine Abdulkerim Asılsoy ile bir program gerçekleştireceğiz. 

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18/05/45 03:00 م

Bir Ahlak Davası - Nurettin Topçu

Bir Ahlak Davası - Nurettin Topçu

İsmail Kara

İsmail Kara ile Nurettin Topçu'nun kapsamlı bir biyografisini yazdığı yeni kitabı "Bir Ahlak Davası Nurettin Topçu"yu müzakere edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25/12/44 05:30 م

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Melis Hafez

Melis Hafez ile; Osmanlı'nın son yüzyılında tembellik ve üretkenlik arasındaki ilişkiyi, "tembellik"in hangi politik bağlamda icad edildiğini ve son dönem Osmanlı entelektüelinin çizdiği ideal vatandaş profilinde üretkenlik kültürünün merkezi konumunu tartıştığı Inventing Laziness: The Culture of Productivity in Late Ottoman Society kitabını tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/11/44 04:00 م

Modern Bireyi Eğitmek - II. Meşrutiyet Dönemi'nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim

Modern Bireyi Eğitmek - II. Meşrutiyet Dönemi'nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim

Kurtuluş Öztürk

II. Meşrutiyet dönemi süreli yayınlarından hareketle yazdığı, dönemin eğitimcilerinin nasıl bir birey düşüncesine sahip olduklarını ve bu düşüncelerinin eğitim politikalarına etkisini ele aldığı çalışmasını Kurtuluş Öztürk ile tartışıyoruz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23/10/44 05:00 م

Son Dönem Osmanlı'da Dini Matbuat

Son Dönem Osmanlı'da Dini Matbuat

Filiz Dığıroğlu

Bu programda Filiz Dığıroğlu ile; 1803'ten itibaren varlık gösteren dini yayıncılığın II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde hangi politikalar etrafında şekillendiği, bu politikaların dini yayıncılık üzerindeki etkileri, dini bilginin nasıl üretildiği ve sirkülasyon kanallarının neler olduğu gibi soruları etrafında bir tartışma yürütülecektir.

KIRMIZI SALON
26/08/44 03:00 م

Osmanlı'nın Para İle İmtihanı

Osmanlı'nın Para İle İmtihanı

Mehmet Kuru

Mehmet Kuru ile Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. ve 17. yüzyıllardaki ekonomik krizlerine, bu krizleri ortaya çıkaran iç ve dış faktörlere ve Osmanlı devlet ve toplumunun bu problemlere karşı çözüm arayışlarına odaklanan kitabı üzerine bir tartışma yürüteceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23/05/44 01:30 م

Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar

Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar

Ali Akyıldız

Ekim ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz Ali Akyıldız ile Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19/03/44 02:00 م

Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler

Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler

Muharrem Varol

Mart ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz Muharrem Varol ile Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler* kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/08/43 05:00 م

Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914)

Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914)

İ. Arda Odabaşı

Şubat ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz İ. Arda Odabaşı ile Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914) kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/07/43 03:00 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.