Bir Semte VEFA

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin; hem Vefa semtinin önemine, hem de var olan sorunlarına dikkat çekmek ve semtin geleceği ile ilgili önerilerde bulunmak üzere 3-5 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlediği Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı ulusal sempozyumda sunulan tebliğler kitap olarak yayınlandı.  

Vefa semtinin tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili 16 oturumun yapıldığı bu sempozyumda siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel ve mimarî konular başta olmak üzere Vefa semti ile ilgili çok çeşitli konularda tebliğler sunuldu.  Prof. Dr. Halil İnalcık, Doç. Dr. Turgut Cansever, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Cengiz Eruzun'un da birer tebliğ ile katıldığı sempozyumda 60 civarında konuşmacı tebliğ sundu. 

Ülkemizin önde gelen isimlerinin Vefa Semti örneğinde tarihî  alanların korunması ve geleceği ile ilgili hayati önerilerinin yer aldığı bu sempozyumun daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla sempozyumda yapılan konuşmalardan seçilen tebliğler kitaplaştırılarak Bir Semte Vefa başlığı altında yayınlandı. 

Kitabın içeriği hakkında bilgi edinmek için tıklayınız...


Vefa'nın Cennet Bahçeleri

Vefa’nın Cennet Bahçeleri adlı kitap, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Kasım 2006’da gerçekleştirdiği “Vefa Semti: Dünü Bugünü Yarını” başlıklı sempozyumun hazırlıkları kapsamında, Temmuz 2005’te oluşturulan üç atölyeden biri olan Vefa Semti Fiziki Islah Atölyesinin çalışmalarının bir ürünüdür.  Semt sınırları içinde yer alan eser ve yapıların hem envanterini oluşturmayı hem de koruma ve ıslahına dönük neler yapılabileceğini tartışmayı hedefleyen bu atölye, bir taraftan da semtteki hazireleri tespite ve bu hazirelerde yer alan mezar taşlarının envanterini oluşturmaya yöneldi. Böylece Vefa semtindeki sekiz hazirede yer alan binden fazla mezartaşının ölçüleri alındı, hazirelerin planları çizildi, kitabeleri okundu, fotoğraflandı ve İBB Kültür AŞ tarafından yayınlandı. 

Tarihi İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olan Vefa Semtinin geçmişine ışık tutan kaynaklardan biri hiç şüphesiz bu semtte yer alan mezar taşlarıdır. Aşağıda isimleri yer alan, Vefa Semtinde bulunan 8 adet hazirede yer alan 1200 civarındaki mezar taşının kitap formatında hazırlanıp yayınlanması bu açıdan son derece önemlidir.

Bu çalışmayla, bütün eski mezarlıklarımızda olduğu gibi bu hazirelerde de türlü sanatları aksettiren, birçok sanatçının emeğini taşıyan milli kültür ve tarihimize ışık tutan pek kıymetli ve başka nüshası bulunmayan arşiv vesikaları durumundaki mezar taşları okuyucuların bilgisine sunuldu.

Osmanlı mezar taşları sahip oldukları sanat işçiliği, kitabe (metin) ve sembollerle son derece kıymetli bir miras olarak Osmanlılardan bizlere intikal etmiştir. Günümüz mezar taşlarından çok farklı olarak mevta ile geride bıraktığı yakınlarının dünyevi statülerini ve halet-i rûhiyelerini pek zengin bir şekilde hem de edebi ve sanatsal bir üslupla aktaran bu taşlar, ancak bu tür yayınlar sayesinde geniş kitlelerin dikkatine sunulabilecek, zamana direnebilecek ve gelecek nesillerin zihinlerine etki edebileceklerdir.

Özetle, 2 cilt olarak yayınlanan bu kitap, bahsi geçen 1200 civarındaki taşın fotoğraflarını, kitabelerinin okunuşunu ve sanatsal ve sembolik özelliklerini içermektedir. Ayrıca, kitapta, genel olarak hazireler ve mezar taşları ile ilgili malumat verilmekte ve mevcut taşlarla ilgili çeşitli istatistiki anallizler yapılmaktadır.

Hazireler:

  • Şeyh Ebu’l Vefa Haziresi
  • Molla Gürani Haziresi
  • Cendereci Haziresi
  • Reha Bula Kadın Haziresi
  • Arpa Emini Haziresi
  • Ekmekçizade Haziresi
  • Sarı Bayezid Haziresi
  • Hızır Bey Haziresi 

Aşağıdaki linklerden kitap hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
cilt 1 için tıklayınız...
cilt 2 için tıklayınız...
 


EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).