Amerikan ve Türk Sinemalarındaki Ödüllü Roman Uyarlamalarına Genel Bir Bakış

Zeynep Çetin Erus

Değerlendirme: Betül Durdu

Bilim Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları tarafından düzenlenen EdebiyatSinema başlıklı program dizisinin altıncı oturumunda konuk Zeynep Çetin Erus’tu. Ayşe Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı, “Amerikan ve Türk Sinemasındaki Ödüllü Roman Uyarlamalarına Genel Bir Bakış” başlıklı konuşmasında Erus, sinemanın kendinden önceki bütün anlatı formlarını kucaklayan melez bir yapı olması sebebiyle edebiyatla kurduğu ilişkiyi ve ortaya çıktığı ilk yıllardan günümüze bu ilişkinin serüvenini anlattı.

Erus’a göre uyarlama bir araçtan diğer bir araca geçiş doğası gereği bir dönüştürme işlemini barındırmaktadır. Dolayısıyla uyarlama daha önce oluşturulan eserin ruh halini sürdürme, yeniden yaratma ve o eseri yorumlamayı içerir. Bunu yaparken de mevcut olan eseri karakter, mekân, anlatı düzleminde bir dizi işleve tabi tutar. Burada amaç romanın ana temasını beyaz perdede yeniden üretmektir. Uyarlama konusunda önemli bir sorun da bu eylemin yaratıcı bir girişim olup olmadığıdır. Her ne kadar ortada hazır bir metin olsa da uyarlama birtakım dezavantajları da içinde barındırmaktadır.  Sinema ve edebiyatın zamanı kullanma biçimlerindeki farklılık 200-300 sayfalık bir metnin ortalama 90 dakikalık bir görüntüye nasıl sığdırılacağı sorunsalını beraberinde getirir. Uyarlayıcı anlatıyı gösterebilen bir strateji yaratmak zorundadır. Senaryo, roman yazmaktan farklı olarak yaratıcısının dünyaya bir fotoğraf makinesinin vizöründen bakmasıdır.

Yazının tamamı için tıklayınız.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).