TAM SEMPOZYUMLAR

Osmanlı Bilgi Tarihi İhtisas Sempozyumu

5 Haziran 2004 Cumartesi Salon: VEFA SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi
İhtisas Sempozyumları IV
5 Haziran 2004 Cumartesi
BSV Vefa Salonu
Açılış 10:30-11:00
Takdim İhsan Fazlıoğlu
I. Oturum 11:00-13:00
Oturum Başkanı Sami ERDEM
Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Tefsiri
Ahmet Faruk GÜNEY
Mevzu’yu Tasnif, Meçhul’ü Tahsil: Mehmed Şah Fenȃrȋ ve Enmûzecu’l-Ulûm’u
Kemal Faruk Molla
Yola Çıkan Düşünce: Taşköprülüzade’nin Siyadet ve Saadet’i
Ahmet Sururi
Bir Muhalif Metin Nasıl Okunur: Osmanlı Medreselerinde Hidȃyetü’l-Hikme
Abdullah Yormaz
ARA
 
II. Oturum 14:00-16:00
Oturum Başkanı Gökhan ÇETİNSAYA
Lale Devrinde Selefȋ Olmak: Saçaklızade ve Felasifeye Reddiye
Hamide YAZILI
Tanzimat’ta Bir Düşünür ve Bürokrat: Münif Paşa ve İktisat Tasavvuru
F. Samime İNCEOĞLU
Konya’da Zoru Başarmak: Ferid Paşa’nın Maarifi Islah Çalışmaları
Abdulhamit KIRMIZI
Cumhuriyet Devrinde Klasik Mantık’ın Eleştirisi – M.A. Ayni, H.Z. Ülken, N. Keklik-
Semih ATİŞ
Değerlendirme 16:00-17:00
İsmail KARA
Kapanış 17:00-17:30
Mustafa ÖZEL, İhsan FAZLIOĞLU
 

NOT: Bu sempozyumda sunulan tebliğlerin bir kısmı DİVAN İlmi Araştırmalar dergisinde (2005/1 ve 2005/2 sayılarında) makale olarak yayınlanmıştır. Bkz. http://www.divandergisi.com/dergiler.aspx?SAYI=18; http://www.divandergisi.com/dergiler.aspx?SAYI=19

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.