TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Makedonya Tarih Kitapları Örneğinde Balkanlar'da Osmanlı Algısı

Makedonya Tarih Kitapları Örneğinde Balkanlar'da Osmanlı Algısı

Petar Todorov

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Petar Todorov olacak. Todorov, Makedonya’da tarih ders kitapları örneğinde Balkanlarda Osmanlı Devleti algısı üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.04.2015 17:00

Bosna’da Medrese Geleneği:  Eğitim ve Müfredat

Bosna’da Medrese Geleneği: Eğitim ve Müfredat

Ahmed Adilovic

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Ahmed Adilovic olacak. Uzun zaman Travnik Elçi İbrahim Paşa Medresesi Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmed Adilovic halen Travnik Müftüsü olarak hizmet vermektedir. Kendisiyle Bosna'daki 500 yıllık medrese geleneği üzerinde konuşacak ve mevcut medreselerdeki eğitim ve müfredatları değerlendirme imkânımız olacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
28.03.2015 17:00

Ottoman Skopje in the 19th century:  Between the old and new society

Ottoman Skopje in the 19th century: Between the old and new society

Petar Todorov

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin Ekim ayı misafiri, Osmanlı Üsküp’ü ve modern Balkan tarihi üzerine çalışmaları bulunan Petar Todorov olacaktır. Todorov, 19. Yüzyıl'da Osmanlı devlet ve toplum bileşenlerinde görülen yeni dinamikleri ve meydana gelen değişimleri, yerel ya da şehirler düzeyinde Üsküp üzerinden tartışmaya açacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.10.2014 18:00

Balkanlardaki İlk Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü:  Yeni Bir Epistemolojik Yaklaşım

Balkanlardaki İlk Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü: Yeni Bir Epistemolojik Yaklaşım

Ourania Bessi

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri, erken Osmanlı şehirleri ve mimarisi üzerine çalışan Ourania Bessi olacaktır. Bessi, ilk Osmanlı Balkan şehirlerinin teşekkülünü yeni bir epistomolojik yaklaşım çerçevesinde incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.06.2014 18:00

Osmanlı Basınında Balkan Savaşları

Osmanlı Basınında Balkan Savaşları

Salim Aydın

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Basınında Balkan Savaşları konulu doktora çalışmasını kitaplaştırmış olan Dr. Salim Aydın olacaktır. Aydın, Osmanlı basını ağırlıklı çalışmasında daha ziyade Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerinin olası bir savaşa bakış açılarına, bununla ilgili hazırlıklarına ve de savaşın nedenlerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca çalışmada Osmanlı Devleti’nin savaş esnasındaki durumu ve savaşın ekonomik yönüne de değinilmektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.04.2014 18:00

Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi:  Kuzey Yunanistan'ın Fethi

Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi: Kuzey Yunanistan'ın Fethi

Heath Lowry

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Osmanlı Dönemi Balkanları üzerine çalışmaları bulunan Prof. Heath Lowry olup, Kuzey Yunanistan'ın Fethi Örneği üzerinden Osmanlı döneminde Balkanların şekillenmesini konu edinen bir sunum yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.02.2014 16:00

The Ottoman Heritage in the Balkans

The Ottoman Heritage in the Balkans

Stefanos Kefokeris

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak TAM Sohbet program çerçevesinde başladığımız “Balkan Tarihi Konuşmaları” başlıklı bu program serisinin amacı Balkan tarihinin ana temaları olan; bölgedeki Osmanlı varlığı, İslamlaşma, şehirleşme, iskan ve toprak politikaları, siyasî ve sosyal yapı, iktisadî, idarî ve askerî düzenlemeler, kimlik ve dil meselelerini konunun uzmanlarıyla tartışmak ve bu konular hakkında üretilen bilgileri sorgulamaktır. Program serisi, Balkanlar’ın farklı bölge, dönem ve konularına odaklanan tarihçileri konuk etmeyi ve Balkanlar’a şekil veren ortak konu başlıklarını tarihi arka planlarıyla tartışmayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.11.2013 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.