TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Anadolu Kronikleri (7): Şikârî Tarihi

Anadolu Kronikleri (7): Şikârî Tarihi

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde yedinci programımızda Fatih Bayram ile Şikârî’nin, Karamannâme adlı eseri üzerine tartıştık.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.06.2012 18:00

Anadolu Kronikleri (6): Zafernâme

Anadolu Kronikleri (6): Zafernâme

Musa Şamil Yüksel

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde altıncı programımızda Musa Şamil Yüksel ile Nizameddin Şami’nin, Zafernâme adlı eseri üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.05.2012 18:00

Anadolu Kronikleri (5): Bezm u Rezm

Anadolu Kronikleri (5): Bezm u Rezm

Kadir Turgut

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde beşinci programımızda Kadir Turgut ile Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin, Bezm u Rezm adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.04.2012 18:00

Anadolu Kronikleri (4): El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Anadolu Kronikleri (4): El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Sara Nur Yıldız

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde dördüncü programımızda Sara Nur Yıldız ile İbn Bîbî’nin El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.03.2012 17:30

Anadolu Kronikleri (3): Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr

Harun Yılmaz

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde üçünçü programımızda Harun Yılmaz ile Ravendî’nin Selçuklu hanedanını anlatan Rahatu’s-Sudur Ayetü’s-Sürur adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.02.2012 18:00

Anadolu Kronikleri (2): Dânışmendnâme-Saltuknâme

Anadolu Kronikleri (2): Dânışmendnâme-Saltuknâme

Turgay Şafak

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası öncesi Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde ikinci programımızda Turgay Şafak ile Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan Dânışmendnâme ve XIII. yüzyıl alp-erenlerinden Sarı Saltuk’un hayatını, savaşlarını ve çeşitli menkıbelerini konu alan Anadolu Türk destanlarından Saltuknâme üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.01.2012 18:00

Osmanlı Öncesi Anadolu Kronikleri: Menakibu'l-Arifin

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Osmanlı öncesi Anadolu kroniklerini ele almayı planlıyoruz. Bu minvalde ilk programımızda Fatih Bayram ile özellikle XIV. Anadolu’sunun sosyal, dini, ekonomik yapısına dair önemli bilgiler içeren bir kaynak olarak Menakibu'l-Arifin üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.12.2011 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.