TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Menâkıbnâmeler (10): Destan-ı Umur Paşa

Menâkıbnâmeler (10): Destan-ı Umur Paşa

Feridun Emecen

Tarih Okumaları çerçevesinde sürdürdüğümüz bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minval üzere onuncu Menakıbnâme programımızda Feridun Emecen’i misafir ederek, başta Aydınoğlu Beyliği olmak üzere Beylikler dönemi Anadolu, Bizans ve kuruluş devri Osmanlı açısından önemli bir kaynak olan Destan-ı Umur Paşa üzerine bir tartışma gerçekleştirdik.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.06.2013 18:00

Menâkıbnâmeler (9): Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) Velâyetnâmesi

Menâkıbnâmeler (9): Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) Velâyetnâmesi

Rıza Yıldırım

Tarih Okumaları çerçevesinde sürdürdüğümüz bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minval üzere dokuzuncu Menakıbnâme programımızda Rıza Yıldırım’ı misafir edecek, Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) Velâyetnâmesi üzerine tartışacağız. Seyyid Ali Sultan, Rumeli fütuhatında önemli işler yapmış, hatırı sayılır bir şeyhtir. Balkanlarda popüler İslâm’ın en büyük önderlerinden, Rumeli’nin Türkleşmesi ve İslâmlaşması sürecinde etkili oldukları bilinen gazi-kolonizatör dervişler için tam bir örnek ve önder şahsiyetlerindendir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.05.2013 18:00

Menâkıbnâmeler (8): Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî

Menâkıbnâmeler (8): Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde sürdürdüğümüz bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minval üzere sekizinci programımızda Fatih Bayram’ı misafir edecek, Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.04.2013 18:00

Menâkıbnâmeler (7): Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi

Menâkıbnâmeler (7): Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi

Hakan Erdem

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minval üzere yedinci programımızda Y. Hakan Erdem’i misafir edecek, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.03.2013 17:30

Menâkıbnâmeler (6): Menâkıb-ı Ebû İshâk Kâzerûnî

Menâkıbnâmeler (6): Menâkıb-ı Ebû İshâk Kâzerûnî

Mustafa Kara

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minval üzere altıncı programımızda Mustafa Kara’yı misafir edecek, Menakıb-ı Ebu İshak Kazeruni üzerine tartışacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
23.02.2013 18:00

Menâkıbnâmeler (5): Makâlât-ı Seyyid Harun Velî

Menâkıbnâmeler (5): Makâlât-ı Seyyid Harun Velî

Haşim Şahin

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minvalde beşinci programımızda Haşim Şahin’i misafir edecek, Makâlât-ı Seyyid Harun Velî üzerine tartışacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
24.01.2013 17:30

Menâkıbnâmeler (4): Tezkiretü’l-Halvetiyye

Menâkıbnâmeler (4): Tezkiretü’l-Halvetiyye

Aslı Niyazioğlu

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minvalde dördüncü programımızda Aslı Niyazioğlu’nu misafir edecek, Yusuf Sinan Efendi’nin Tezkiretü’l-Halvetiyye’si üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.12.2012 17:30

Menâkıbnâmeler (3): Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî

Menâkıbnâmeler (3): Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî

Cemal Kafadar

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minvalde üçüncü programımızda Cemal Kafadar’ı misafir edecek, Hacı Bektaş-ı Velî’nin Velâyetnâmesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.11.2012 17:30

Menâkıbnâmeler (2): Menâkıb-ı İbrahim-i Gülşenî

Menâkıbnâmeler (2): Menâkıb-ı İbrahim-i Gülşenî

Reşat Öngören

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minvalde ikinci programımızda Reşat Öngören hocamızı misafir edecek, Muhyi-i Gülşeni'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşeni başlıklı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.10.2012 17:00

Menâkıbnâmelere Giriş ve Elvan Çelebi’nin Menâkıbü'l-Kudsiyyesi

Menâkıbnâmelere Giriş ve Elvan Çelebi’nin Menâkıbü'l-Kudsiyyesi

Ahmet Yaşar Ocak

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans, Osmanlı ve Anadolu kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Menâkıbnâme türü ve tarihimizde önemli yeri olan Menâkıbnâmeleri ele alıyoruz. Bu minvalde birinci programımızda Ahmet Yaşar Ocak* ile giriş mahiyetinde Menâkıbnâme türü üzerine bir konuşma dinleyecek, daha sonra Elvan Çelebi’nin Menâkıbu'l-kudsiyye fî menâsıbi'l-ünsiyye** adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.09.2012 15:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.