TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Ulemasını Çalışmak

Abdurrahman Atçıl

26 Mayıs 2016 Perşembe 17:00 Salon: ZEYREK SALONU

TARİH ARAŞTIRMALARINDA YAKLAŞIM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR - 3

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin üçüncü ayağında Osmanlı tarihçiliği ulema tarihi perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere dört hafta sürecek bu programda;

1) Ulema tarihinin meseleleri ve temel yaklaşımlar,

2) Osmanlı uleması tarihi ile ilgili arşiv ve yazma kaynakları ve bunların yorumlanmasında kullanılabilecek yöntemler,

3) Osmanlı ulema tarihinin ilgili olduğu alanlar ve mevcut çalışmalardan örnekler ele alınacaktır.

Bu vesile ile genel olarak ulema tarihi ve özel olarak Osmanlı ulema tarihi çalışan/çalışmak isteyenlerle güncel soru, kaynak, usul ve örnekler çerçevesinde kısa bir yolculuk yapılacaktır. 

Abdurrahman Atçıl* nezaretinde 5, 12, 19 ve 26 Mayıs 2016 Perşembe günleri 16.30-18.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Osmanlı Ulemasını Çalışmak ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 1 Mayıs 2016 Pazar gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

 * Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi.

https://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=99

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.