TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Kadın Tarihini Çalışmak

Betül İpşirli Argıt

10 Kasım 2016 Perşembe 17:00 Salon: ZEYREK SALONU

TARİH ARAŞTIRMALARINDA YAKLAŞIM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR - 4

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin dördüncü ayağında Osmanlı tarihçiliği kadın tarihi perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere dört hafta sürecek bu programda üç ana başlık;

1) Osmanlı kadın tarihinin meseleleri ve temel yaklaşımlar,

2) Kadın tarihi çalışmalarında kullanılabilecek kaynaklar ve bu kaynakların yorumlanmasında kullanılabilecek yöntemler,

3) Kadın tarihinin ilgili olduğu alanlar ve mevcut çalışmalardan örnekler ele alınacaktır.

Bu vesile ile genel olarak kadın tarihi ve özel olarak Osmanlı kadın tarihi çalışan/çalışmak isteyenlerle güncel soru, kaynak, usul ve örnekler çerçevesinde kısa bir yolculuk yapılacaktır. 

Betül İpşirli Argıt* nezaretinde 3, 10, 17 ve 24 Kasım 2016 Perşembegünleri 17.00-18.30 saatleri arasında düzenlenecek olan Osmanlı Kadın Tarihini Çalışmak ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 21-30 Ekim 2016 tarih aralığında  online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar 1 Kasım 2016 Salı günü e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

 * Doç. Dr., https://ilahiyat.marmara.edu.tr/bolumler/islam-tarihi-ve-sanatlari/islam-tarihi/docdr-betul-ipsirli-argit/

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.