TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Yeni Türk Edebiyatı Nasıl Çalışılır?

M. Kayahan Özgül

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:00 Salon: ZEYREK SALONU

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin “Yeni Türk Edebiyatı Nasıl Çalışılır?” başlıklı on birinci ayağında sahanın çalışan/çalışmak isteyenleriyle güncel soru, kaynak ve yönteme dair aşağıdaki çerçevede bir tartışma yürütülecektir: 

"Yeni Türk Edebiyatı" adı verilen alanın sağlıklı bir şekilde çalışılabilmesinin belki de ilk şartı, onun "yeni" olduğunun tez elden unutulmasıdır. Sonra, edebiyatı her öğrenilen metodun üzerinde sınanabileceği bir kobay faresi zannetmekten vazgeçilmesi gerek. Diğer yandan, bu alanda çalışmaya niyetlenenlerin de baştan uyarılması şart... Biraz Anadolu kurnazlığı, biraz da "kayser tembelliği" ile metin incelemesini uzmanlık hâline getirenlere, henüz böyle bir lüksümüzün olmadığı hatırlatılmalı. Bizimki gibi, el değmemiş kuytuları çokça bulunan bir edebiyatta, inceleme ve analiz ağırlıklı çalışmalar yapmak için gereken sağlam tesbitlerin henüz yapılmadığı sık sık hatırlanmalı. Ömrü boyunca bir kütüphanenin, bir arşivin kapısından girmeden, edebiyat hakkında nihaî hükümler vermenin bizim için, şimdilik mümkün görünmediği genç heveslilere de baştan söylenmeli. Araştırmaları tatminkâr bir noktaya gelememiş bir edebiyatta, analitik çalışmaların hep bir yanının eksik, daha kötüsü çarpık kalabileceği gözden ırak tutulmamalı. Son olarak, edebiyat bir bilim değildir ama, bilimsel yollarla incelenmeye açıktır. Yeni Türk Edebiyatı'nı çalışırken, akademik ciddiyetin ve bilimselliğin aradığı septik tavrı asla terketmemeli. "Kaynak" kabul edilen kitaplar, mutlak doğruyu bulmuş ve tartışmasızca tekrarlanması gereken bilgiler içermez. Hiçbir malzeme sorgulanmadan kullanılmamalı ve "kesin bilgi"den korkulmalıdır.

 

Kayahan Özgül* nezaretinde 25 Eylül Çarşamba 2019 ve 26 Eylül Perşembe 2019 tarihlerinde 16.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Yeni Türk Edebiyatı Nasıl Çalışılır? ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 23 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar  e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

 * Öğr. Üy. Dr., Ankara Gazi Üniversitesi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.