TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Saltanatı Fıkıh Diliyle Temellendirmek: Letaifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr

Özgür Kavak

11 Ocak 2014 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin dördüncü oturumunda Özgür Kavak** ile bir Osmanlı kadısı olan Hüseyin b. Hasan es-Semerkandî’nin Arapça olarak 16. yüzyılda kaleme aldığı Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr* adlı verdiği risalesi üzerinden dönemin Osmanlı siyaset düşüncesinin fıkıh ilmiyle irtibatı tartışılacaktır. 

* Özgür Kavak, "Bir Osmanlı Kadısının Gözüyle Siyaset: Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr Yahut Osmanlı Saltanatını Fıkıh Diliyle Temellendirmek", MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2012):  95-120. Eserin orjinaline Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttâb, no: 698'den ulaşılabilir.

**Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi. 

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 84. sayısı 89-90 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.