TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Fıkhî Mezheplerin Mahiyeti Üzerine: Kâfiyecî’nin el-Ferah ve’s-Surûr’u

Eyyüp Said Kaya

27 Şubat 2014 Perşembe 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin beşinci oturumunda Eyyüp Said Kaya* ile Muhyiddîn Muhammed b. Süleymân el-Kâfiyecî’nin, mezheplerin mahiyeti, ictihad, taklid ve dört mezhep imamı hakkında kaleme aldığı el-Ferâh ve’s-Surûr fî Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erba‘a fî’l-‘Usûr başlıklı risalesi** üzerine bir program gerçekleştireceğiz.

*Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi. 

** Muhyiddîn Muhammed b. Süleymân el-Kâfiyecî, el-Ferâh ve’s-Surûr fî Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erba‘a fî’l-‘Usûr (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3577)

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 84.sayısı 90-91 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.