TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Şehzadenin Ganimet Ahkâmına Dair Fikirleri

Ahmet Hamdi Furat

28 Nisan 2014 Pazartesi 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 sezonunu Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin yedinci oturumunda Ahmet Hamdi Furat ile Şehzade Korkud’a ait Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâi’l-Küffâr başlıklı risale üzerinden Şehzade Korkud’un ganimet ahkâmına dair fikirleri üzerine bir program gerçekleştireceğiz.

* Risalenin metni ve değerlendirmeleri için bkz. A. Hamdi Furat, “Osmanlı Hanedanında Şafii Bir Fakih: Şehzade Korkud”, Ekev Akademik Dergisi , 193-212 pp., 2010 (Yaz);Şehzade Korkud, İslâm’da Ganimet ve Cariyelik (Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr), (Korkud’un hayatı ve görüşlerine dair bir girişle birlikte yayına hazırlayan: Asım Cüneyd Köksal, Arapça’dan çeviren: Osman Güman), İstanbul, 2013, İSAR Yayınları.

**Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 85. sayısı 64-65 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini aşağıdaki link üzerinden okuyabilirsiniz...

https://www.bisav.org.tr/tr-TR/Bulten/225/1356/bir_sehzadenin_ganimet_ahkamina_dair_fikirleri__sehzade_korkud_hallu_iskali_l_efkar_fi_hilli_emvali_l_kuffar

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.