TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Muamele-i Şeriyye Üzerine Tartışmalar ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Beyu’l-îne Risalesi

Süleyman Kaya

26 Mayıs 2014 Pazartesi 18:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarih kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2013-2014 dönemini Osmanlı ulemasının muhtelif konularda yazdığı risalelere ayırıyoruz. Dinî gerekçeler ve ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan bu metinleri, tarihi bağlamla irtibatları kurularak ya da tarihî meseleleri İslamî ilimler bağlamına oturtarak tartışmanın gerek metinlerin daha iyi anlaşılması gerekse daha sağlıklı bir tarihçiliğe zemin hazırlayacağı düşüncesi ile başladığımız bu serinin sekizinci oturumunda Süleyman Kaya ile, faizden sakınmak amacına binaen geliştirilen bir hile-i şer‘iyye olarak beyu’l-îne akdini tenkid eden ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî tarafından yazılan Beyu’l-îne Risalesi üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz.

* Okuma Önerisi: Süleyman Kaya, “17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Beyu’l-îne Risalesi”, Divan İlmi Araştırmalar, sy. 26, 2009/1. (Makalenin PDF versiyonunu www.divandergisi.com adresinden indirebilirsiniz)

**Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 85. sayısı 65-66 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini aşağıdaki link üzerinden okuyabilirsiniz...

https://www.bisav.org.tr/tr-TR/Bulten/225/1357/muamele_i_ser_iyye_uzerine_tartismalar_ve_muhammed_b_hamza_el_aydini_nin_beyu_l_ine_risalesi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.