TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku

Said Nuri Akgündüz

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Said Nuri Akgündüz ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku Uygulaması üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.02.2012 18:00

Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği)

Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği)

Fatih Bozkurt

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Bozkurt ile Sakarya Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1785-1875 yılları arasında İstanbul örneğinde tereke defterleri ve Osmanlı maddî kültüründeki değişimler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.01.2012 17:30

Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform (1864-1913)

Yakup Akkuş

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci programında Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform ana başlığı üzerinden 1864-1913 yılları arasında Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.12.2011 17:30

Osmanlı’da İşçi Hareketleri (1870-1922)

Osmanlı’da İşçi Hareketleri (1870-1922)

Kadir Yıldırım

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci programında Kadir Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’da işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin 1870-1922 döneminde tarihî gelişimi, işçilerin yaşam ve çalışma şartlarına karşı mücadeleleri ve dönem içinde farklı nitelikler kazanan bu unsurlara karşı devletin yaklaşımı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.12.2011 17:30

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati:              Edirne Örneği (1686- 1750)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati: Edirne Örneği (1686- 1750)

Gürer Karagedikli

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Gürer Karagedikli ile, Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Edirne örneğinde Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati (1686-1750) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2011 17:30

Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı

Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı

Murat Yıldız

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Murat Yıldız ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.10.2011 18:00

Bektaşilik Sonrası Osmanlı’da Tarikat Politikaları

Bektaşilik Sonrası Osmanlı’da Tarikat Politikaları

Muharrem Varol

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Muharrem Varol ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.09.2011 18:00

Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatı

Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatı

Hasan Karataş

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde "Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatının Dönüşümü (15.-16. Yüzyıllar)" başlığı altında Amasya’da Halvetiye Tarikatının dönüşümü üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.07.2011 18:00

Kanuni döneminde Bir Bürokrat ve Yatırımcı: Veziriazam Rüstem Paşa

Kanuni döneminde Bir Bürokrat ve Yatırımcı: Veziriazam Rüstem Paşa

Ahmet Arslantürk

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Ahmet Arslantürk** ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi* çerçevesinde, 16. Yüzyılın önemli sadrazamlarından Rüstem Paşa’nın bürokratik tercihlerini ve vakfiyeleri üzerinden yatırımcı kişiliği tartışıldı.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.07.2011 18:00

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

Murat Kocaaslan

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Dr. Murat Kocaaslan'ı misafirimiz ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.06.2011 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.