TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

16. Asırda Bir Osmanlı Coğrafyacısı: Sipâhizâde Mehmed ve Eseri Evzahu'l-mesâlik

İlhami Danış

28 Aralık 2017 Perşembe 17:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Bu ay Tez-Makale programında ikinci konuğumuz İlhami Danış*. Kendisiyle İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi** üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

Evzahu'l-mesâlik ilâ ma'rifeti'l-büldân ve'l-memâlik adlı eserde, coğrafya ile ilgili temel bilgiler eserin ilk dört bölümünde anlatılmıştır. Eserde illerin harf sırasına göre yazılmış olması dönemi ve sonrasında temel başvuru kaynaklarından biri haline getirmiştir. Eserin müellifi Sipâhizâde Mehmed'in, en temel kaynağı XIV. yüzyıl İslam coğrafyacılarından Ebü'l-Fidâ'nın Takvîmü'l-büldân adlı coğrafya eseri olmuştur. Danış, Evzahu'l-mesâlik ilâ ma'rifeti'l-büldân ve'l-memâlik'in İstanbul'daki nüshalarını gözden geçirmiş, Sultan III. Murad'a sunulan tam nüshalardan birini seçerek, bu nüshanın metnini transkript etmiştir. Bu minvalde konuğumuzla eserin önemi, içeriği ve kaynakları üzerinden bir oturum gerçekleştireceğiz.

 

*Dr., FSMVÜ.

**Evzahu'l-Mesâlik ilâ Ma'rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik / Esâmî-i Büldân (Değerlendirme ve metin), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2017.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.