KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Uluslararası İlişkilerde Medeniyet Kavramı

Uluslararası İlişkilerde Medeniyet Kavramı

Nuri Yurdusev

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin on üçüncüsünde Prof. Dr. Nuri Yurdusev’i misafir edecek. Yurdusev, uluslararası ilişkiler literatüründe medeniyet kavramı üzerinden yürütülen tartışmalara dair bir sunum yapacak. Toplantı 28 Mart Cumartesi saat 15:00’te Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.03.2015 15:00

Küresel Siyaset ve Ulusötesi Hukuk

Mustafa Yaylalı

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin on ikincisinde Yard. Doç. Dr. Mustafa Yaylalı, küreselleşmenin sunduğu siyaset zemininde uluslararası hukukun konumuna ilişkin bir tartışma yürütecek. Toplantı 28 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.02.2015 14:00

2008 Ekonomik Krizinin Siyasi Sonuçları

2008 Ekonomik Krizinin Siyasi Sonuçları

Ziya Öniş

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin on birincisinde Prof. Dr. Ziya Öniş’i misafir edeceğiz. Öniş, uluslararası ilişkilerin ekonomi politiğine dair yapacağı sunumunda, ekonomik krizlerin siyasi sonuçlarını 2008 Krizi etrafında ele alacak. Toplantı 25 Ekim Cumartesi saat 17:30’da Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.10.2014 17:30

Uluslararası İlişkilerde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolü Mümkün mü?

Uluslararası İlişkilerde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolü Mümkün mü?

Ersel Aydınlı

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantılarının onuncusunda Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ersel Aydınlı, uluslararası ilişkiler çalışmalarında Anadolu Ekolünün imkanı üzerine konuşacak. Toplantı, 16 Nisan Çarşamba günü 18:30’da Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.04.2014 18:30

Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi

Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi

Faruk Yalvaç

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin dokuzuncusunda Doç. Dr. Faruk Yalvaç uluslararası ilişkilerin sosyolojisine dair görüşlerini paylaşacak. Toplantı, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.02.2014 14:00

Uluslararası İlişkilerde Kimlik ve Ontolojik Güvenlik

Uluslararası İlişkilerde Kimlik ve Ontolojik Güvenlik

Bahar Rumelili

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantılarının sekizincisinde Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bahar Rumelili, uluslararası ilişkilerde kimlik ve ontolojik güvenlik üzerine bir sunum yapacak. Toplantı, 9 Ekim Çarşamba saat 18:00’de başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.10.2013 18:00

The Study of the International Relations of the Middle East

The Study of the International Relations of the Middle East

Fawaz Gerges

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin yedincisinde London School of Economics Ortadoğu Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fawaz Gerges Ortadoğu’yu merkeze alan uluslararası ilişkiler çalışmalarına dair bir sunum yapacak. Toplantı 1 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 19.00’da Zeyrek salonunda başlayacak.

ZEYREK SALONU
1.06.2013 19:00

ABD’nin Küresel Stratejisi ve Bölgesel Politikalar

ABD’nin Küresel Stratejisi ve Bölgesel Politikalar

Nimet Beriker

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” programının altıncısında, Doç. Dr. Nimet Beriker’i misafir edeceğiz. Beriker “ABD’nin Küresel Stratejisi ve Bölgesel Politikalar” başlıklı sunumunda günümüz ABD küresel stratejisinin bölgesel güçlerin dış politikalarına etkisini tartışacak. Toplantı 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Araştırma II Salonu’nda başlayacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
23.02.2013 13:00

Critical Geopolitics and International Relations

Critical Geopolitics and International Relations

Gerard Toal

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin beşincisinde misafir edeceğimiz Virginia Tech öğretim üyesi Dr. Gerard Toal, “eleştirel jeopolitik” üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Toplantı 6 Ekim Cumartesi günü saat 18:00’de Şakir Kocabaş salonunda başlayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.10.2012 18:00

11 Eylül Sonrası Küresel Sistemde Dönüşüm

11 Eylül Sonrası Küresel Sistemde Dönüşüm

Fuat Keyman

KAM “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin dördüncüsünde, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman’ı misafir ederek 11 Eylül'ün küresel sistemde yol açtığı dönüşümü teorik bir zeminde tartışacağız. Toplantı, 22 Eylül Cumartesi günü 13:30’da Zeyrek salonunda başlayacak.

ZEYREK SALONU
22.09.2012 13:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.