TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Biyografi Çalışmak

Abdulhamit Kırmızı

3 Mayıs 2017 Çarşamba 17:00 Salon: ZEYREK SALONU

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin sekizinci ayağında Osmanlı tarihçiliği biyografi yazıcılığı perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere üç hafta sürecek bu programda tartışmalar; biyografi yazıcılığının temel sorun ve yaklaşımları, kaynakları, farklı biyografi yazım gelenekleri gibi meseleler etrafında yürütülecektir.

Abdulhamit Kırmızı* nezaretinde 3, 17 ve 24 Mayıs 2017 Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan  Biyografi Çalışmak başlıklı ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 1 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar 2 Mayıs 2017 Salı günü e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

 *Doç. Dr.

https://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=43

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.