TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Mimarîsini Çalışmak

Halil İbrahim Düzenli

4 Nisan 2017 Salı 16:30 Salon: ZEYREK SALONU

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin yedinci ayağında Osmanlı tarihçiliği mimarlık tarihi perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere dört hafta sürecek bu programda temel olarak:

1)Osmanlı mimarlık çalışmalarında temel yaklaşımlar ve literatürün temel kişi/metinleri,

2) Osmanlı mimarisinin inşâî ve yazılı kaynakları, bu kaynakların hangi metotlarda okunabileceği,

3) Bir çalışma alanı olarak Osmanlı mimarîsinin potansiyeli, muhtemel yeni çalışma alanları ele alınacaktır.

Bu vesile ile genel olarak mimarlık ve özel olarak Osmanlı mimarlık tarihi çalışan/çalışmak isteyenlerle güncel soru, kaynak, usul ve örnekler çerçevesinde kısa bir yolculuk yapılacaktır. 

Halil İbrahim Düzenli* nezaretinde 4, 11, 18 ve 25 Nisan 2017 Salı günleri 16.30-18.30 saatleri arasında düzenlenecek olan  Osmanlı Mimarîsini Çalışmak ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 2 Nisan 2017 Pazar gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi bitmiştir...

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar 3 Nisan 2017 Pazartesi günü e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

 *Yrd. Doç. Dr.

http://hiduzenli.fsm.edu.tr/Biyografi

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.