TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Şehir ve Mahalle: Osmanlı Trabzon'unda "Keşf-i Kadîm"

Turan Açık

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Şehir ve Mahalle Konuşmaları başlıklı yeni program serisine başlayan Türkiye Araştırmaları Merkezi, mekan, şehir ve mahalle konularını tarihi ve güncel yönleri ile konuşmaya fırsat verecek tez, makale, kitap, proje vb. çalışmaları kitlesine ulaştırıp tartışmaya devam ediyor. Bu minvalde serinin Nisan ayında konuğu, Aksaray Üniversitesinden Turan Açık* olacak.

Turan Açık, şehir ve mahalle arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak, bu ikisi arasındaki ilişkinin sorunlu mu yoksa düzenli mi olduğunu tartışmaya sunacağı bir değerlendirme yapacak. Toplumsal bir mekan olan mahallenin, dini fonksiyonlardan nasıl etkilendiği, mahalle hususunda yapılacak tasnifler ve mahalle tiplerini belirlemede etkisi görülmektedir. Bunun yanında sosyal ve kültürel ilişkiler, mahalle tasniflerinde göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Osmanlı’da mahallaenin oluşum basamaklarını anlatan önceki çalışmaları aşmaya çalışan Açık’la, Trabzon’u merkeze alarak mahalle tipleri üzerine tartışacağımız programımıza bekleriz.

 

* Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.