TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Şehirleri Atlası: Şehirler İçin Yeni Tanımlamalar

Yunus Uğur

17 Mart 2018 Cumartesi 17:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Şehir ve Mahalle Konuşmaları başlıklı yeni program serisine başlayan Türkiye Araştırmaları Merkezi, mekan, şehir ve mahalle konularını tarihi ve güncel yönleri ile konuşmaya fırsat verecek tez, makale, kitap, proje vb. çalışmaları kitlesine ulaştırıp tartışmaya devam ediyor. Bu minvalde serinin Mart ayında ikinci konuğu TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi “Osmanlı Şehirleri Atlası: Şehirler İçin Yeni Tanımlamalar” ile Yunus Uğur* olacak.

Uğur, programda TÜBITAK tarafından desteklenen projesinin bir sunumu yapacak. Farklı coğrafyalarda yer alan Osmanlı şehirlerinin ortak ya da ayrışan özelliklerini ortaya koymak amacıyla yola çıkan araştırma Osmanlı şehirlerini sosyal-mekansal bir tanım çerçevesinde yeniden ele almaya ve tasnif etmeye çalışmaktadır. Projede kullanılan literatür ve birincil kaynaklar büyük oranda tahrir defterleri ve avârız defterlerinden müteşekkil olduğu için, çalışma bu defter türünün rehberlik edeceği 1450-1700 tarihleri arasına odaklanmaktadır. Temel olarak araştırma 1) neredeyse yüz yıldır biriken Osmanlı şehir tarihi literatürünün envanterini, 2) en çok çalışılan şehir ve dönemlerin tespitini, 3) çeşitli kriterlerler çerçevesinde (nüfus, etnik-dini dağılım, iktisadi hacim, mahalle ve yerleşim özellikleri) şehir verilerinin tasnifini, 4) oluşturulacak veritabanının analizini ve 5) iki yüz elli yıllık dönemde ortaya çıkan şehir tipolojilerini ve bunların beş faklı alt dönemde tematik haritalar ve grafiklerle görselleştirilmesini içermektedir.

 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi

** http://sam.sehir.edu.tr/research/

 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.