TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak 2

Yunus Uğur

3 Ocak 2018 Çarşamba 11:19 Salon: ZEYREK SALONU

İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır.  Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin sekizinci ayağında Osmanlı tarihçiliği biyografi yazıcılığı perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere üç hafta sürecek bu programda tartışmalar; biyografi yazıcılığının temel sorun ve yaklaşımları, kaynakları, farklı biyografi yazım gelenekleri gibi meseleler etrafında yürütülecektir.

1) Mekan ve şehir tarihçiliğindeki son tartışmalar,

2) Osmanlı arşiv ve yazma kaynaklarının bir şehir tarihçisi için ifade ettiği anlam ve bu kaynakların yorumlanmasında kullanılabilecek yöntemler,

3) Osmanlı şehir tarihi çalışmalarından örnekler ele alınacaktır. 

Bu vesile ile şehir tarihi ve Osmanlı şehirleri çalışan/çalışmak isteyenlerle güncel soru, kaynak, usul ve örnekler çerçevesinde kısa bir yolculuk yapılacaktır. 

Yunus Uğur* nezaretinde 13 ve 20 Ocak 2018 Cumartesi günleri 10.00-13.00saatleri arasında düzenlenecek olan Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak-2 ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 11 Ocak 2018 Perşembe gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur.

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar  e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 * Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü ve Şehir Araştırmaları Merkezi.

https://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=47

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.