TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Nikolaos Soullidis ve Karamanlıca Osmanlı Tarihi

Nikolaos Soullidis ve Karamanlıca Osmanlı Tarihi

Hacı Veli Aydın

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 dönemini gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.06.2015 17:30

Osmanlı Tarihi Kaynağı Olarak  Ermenice Edebiyat

Osmanlı Tarihi Kaynağı Olarak Ermenice Edebiyat

Mehmet Fatih Uslu

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 dönemini gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
23.05.2015 17:00

Bulgar Metinlerinde Osmanlı

Bulgar Metinlerinde Osmanlı

Hüseyin Mevsim

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 dönemini gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinin, farklı değerlendirmeleri ve perspektifleri barındıran ve fakat yeterince ve yerinde değerlendiril(e)meyen bu kaynakları, kısmen de olsa, anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak amacı ile başladığımız serinin bu ayki toplantısında Hüseyin Mevsim misafirimiz olacak. Programda Hüseyin Mevsim ile, Osmanlı dönemi Bulgar metinlerinin nasıl bir Osmanlı/Osmanlı tarihi algısı barındıkları üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.04.2015 17:00

Yeniçağ’da Osmanlı Yerel ve Kilise Mahkemeleri

Yeniçağ’da Osmanlı Yerel ve Kilise Mahkemeleri

Eugenia Kermeli

Serinin bu ayki toplantısında Eugenia Kermeli misafirimiz olacak. Kermeli, kilise ve yerel Ortodoks mahkeme kayıtları üzerinden Yeniçağda Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk, çoğulculuk, adalet anlayışı ve anlaşmazlıkları giderme yolları etrafında bir sunum gerçekleştirecek. Bu bağlamda kilise ve yerel Ortodoks kayıtları bize Osmanlı klasik dönem tarihi ve gündelik yaşamı hakkında ne söylemektedir sorusu, günümüze ulaşabilen kayıtlar üzerinden tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.03.2015 17:00

Orthodox Rums’ read Ottoman History in the 19th Century

Orthodox Rums’ read Ottoman History in the 19th Century

Evangelia Balta

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 dönemini gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinin, farklı değerlendirmeleri ve perspektifleri barındıran ve fakat yeterince ve yerinde değerlendiril(e)meyen bu kaynakları, kısmen de olsa, anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak amacı ile başladığımız serinin bu ayağında bilhassa Osmanlı Rum milleti ve Karamanlıca üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Evangelia Balta’yı misafir edeceğiz. Balta, konuşmasında 19. yy’da Ortodoks Rum tebanın Osmanlı tarihini nasıl okuduğu sorusu etrafında bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.02.2015 17:00

Ermenice İstanbul Tarihleri: Kömürciyan, Hovhannesyan, İncicyan, Baronyan

Ermenice İstanbul Tarihleri: Kömürciyan, Hovhannesyan, İncicyan, Baronyan

Saro Dadyan

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 dönemini gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinin, farklı değerlendirmeleri ve perspektifleri barındıran ve fakat yeterince ve yerinde değerlendiril(e)meyen bu kaynakları, kısmen de olsa, anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak amacı ile başladığımız bu serinin ikinci oturumunda İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencisi Saro Dadyan misafirimiz olacak. Dadyan; Kömürciyan, Hovhannesyan, İncicyan, Baronyan gibi Osmanlı Ermenisi müelliflerin farklı yüzyıllarda kaleme aldıkları İstanbul tarihleri üzerine bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.01.2015 17:30

İbranice Osmanlı Tarihleri ve Anonim Bir İbranice Kronik (1622-1624)

İbranice Osmanlı Tarihleri ve Anonim Bir İbranice Kronik (1622-1624)

Fikri Çiçek, Nuh Arslantaş

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 sezonunu gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinin, farklı değerlendirmeleri ve perspektifleri barındıran ve fakat yeterince ve yerinde değerlendiril(e)meyen bu kaynakları, kısmen de olsa, anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak amacı ile başladığımız bu serinin ilk oturumunda TTK tarafından da yayınlanan anonim bir İbranice kroniği ele alacağız. İki sunumdan müteşekkil bu programda; evvela metni yayına da hazırlayan Nuh Arslantaş’ın konuya giriş mahiyetinde ve Osmanlı tarihine dair İbranice metinlerle ilgili genel bir çerçeve çizmek maksadıyla bir sunumunu ve müteakiben Fikri Çiçek’in eserin muhtevası ve tarihi bağlam içerisindeki konumuna dair tartışmasını dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.12.2014 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.