TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kâtip Çelebi'nin Levâmi‘u’n-Nûr Adlı Eseri: Metin Değerlendirme

Ahmet Üstüner

29 Mart 2018 Perşembe 17:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Bu ay Tez-Makale program konuğumuz Ahmet Üstüner* ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi** üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

Doktora çalışmasında Üstüner, Kâtib Çelebi'nin önemli coğrafya eserlerinden biri olan Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor (İstanbul 1655) adlı eserini tahlil ve transkripsiyonu odaklı olarak hazırlamıştır. 17. yüzyılın mümtaz simalarından Kâtib Çelebi bir Osmanlı coğrafyacısı olarak alanında kayda değer eserler kaleme almıştır. Levâmi‘u’n-Nur da onun Doğuda ve Batıda şüphesiz adından en çok söz ettiren meşhur eseri Cihannüma'da kaynak olarak kullanılmak amacıyla vücuda getirilmiş çalışmalarındandır. Levâmi‘u’n-Nûr, ünlü Felemenk kartograf-coğrafyacı Gerardus Mercator'un Atlas Minor kısa adıyla bilinen eserinin, Fransız mühtedi Mehmed İhlasi yardımıyla Kâtib Çelebi tarafından Latince'den Osmanlı Türkçesi'ne tercüme ve şerh edilmesi ile vücuda getirilmiş bir çalışmadır. Bu doktora çalışmasında ortaya konulduğu üzere eser, Batıda meydana gelen coğrafya bilimi alanındaki gelişmelerin Osmanlı-İslam dünyasına aktarılması hususunda önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca tez çalışmasının gösterdiği üzere söz konusu eser bir tercüme kitap olmaktan ziyade, Kâtib Çelebi'nin özgün yorum ve eklemeleriyle, Atlas Minor'den nakledilen haritalarla zenginleştirilerek, şerh-tercüme haliyle yeni bir hüviyet kazanmıştır.

 

*Dr., İstanbul Üniversitesi

** İstanbul Üniversitesi, SBE, 2017

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.